Predstavljene prestižne američke stipendije i programi akademske razmjene

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH predstavili su jučer u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu prestižne stipendije i programe akademske razmjene koje nudi vlada SAD-a.


sipendije usa

Kako je novinarima izjavio koordinator za akademsku razmjenu u Ambasadi SAD-a Ahsan Khasimuddin, svi ovi programi odnose se na profesore, istraživače ili diplomante. Radi se o boravku u SAD-u u trajanju od jedne akademske godine, ali ni u jednom slučaju ne dobija se dodatni stepen obrazovanja, nego se isključivo odnose na naučnoistraživački rad i usavršavanje koje im po povratku u BiH koristi u profesionalnom napredovanju i radu, prenosi portal Klix.ba.

– Dakle, korist od ovih stipendija jest u tome što svi stipendisti za vrijeme boravka u Sjedinjenim Državama imaju mogućnost da izgrade mrežu kontakata na nekom od univerziteta u SAD-u koje će kasnije koristiti po povratku u BiH. A kada su u pitanju profesori iz BiH, njihov boravak može uključivati predavanja na nekim od američkih univerziteta čime unapređuju svoj CV, a to je i od velike koristi za njihovu zajednicu po povratku u BiH, kazao je Khasimuddin.

Radi se o nekim od najprestižnijih programa na svijetu, kao što su Fulbrightovi programi ili Stipendija Hubert H. Humphrey, a u potpunosti ih plaća vlada Sjedinjenih Država, uključujući životne troškove, smještaj, dodatke za kupovinu knjiga i slično.

Khasimuddin naglašava da pošto se radi o visokim kriterijima, ovisno o programu različit je i broj studenata iz BiH. Tako je trenutno četvero profesora iz BiH u Sjedinjenim Državama u okviru Fulbrightovog programa za profesore istraživače, dvoje je u okviru Fulbrightovog programa za mlade diplomante, dok je jedan na osnovu Stipendije Hubert Humphrey.

– Ali, sve ovisi o budžetu koji nam se odobrava svake godine. Važna je stvar da su zbog stroge selekcije ovi programi tako prestižni i priznati širom svijeta. Konkurencija je veoma jaka, ali važna je stvar da ako su kandidati kvaliteteni velika je mogućnost da dobiju ove stipendije, kazao je Khasimuddin.

Više informacija oprogramima dostupno je na ovome linku.

(Klix.ba)