UNSA: Najbolji tim studenata sa Ekonomskog fakulteta putuje na ljeto na Evropski Forum Alpbach

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u srijedu, 13.05.2015. godine, povodom godišnjice majskih prirodnih nepogoda održan je okrugli stol na temu: Perspektive osiguranja imovine u Bosni i Hercegovini u svjetlu majskih prirodnih nepogoda 2014. godine.


Ucesnici okruglog stola efsa unsa alpbach

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, predstavnici GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, Inicijativne grupe Alpbach u Sarajevu, kao i predstavnici Udruženja društava za osiguranje FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Okrugli stol kruna je rada studenata koji su u ljetnom semestru akademske 2014/2015 godine na Drugom ciklusu studija u okviru predmeta Industrija osiguranja dobili priliku dati svoj doprinos razvoju ideja u sektoru osiguranja u Bosni i Hercegovini. Više od 20 studentskih grupa pripremale su seminarske radove u okviru krovne teme: „Stanje, potrebe, prilike i važnost imovinskog osiguranja na tržištu Bosne i Hercegovine, uz osvrt na majske prirodne nepogode“.

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, kao prvo međunarodno osiguravajuće društvo osnovano u Bosni i Hercegovini, podržalo je ovaj projekat i obezbijedilo nagrade za najbolje radove. Studenti prvoplasirane grupe su nagrađeni stipendijama za prisustvo Sedmici seminara Evropskog Foruma Alpbach, najveće multidisciplinarne konferencije tog tipa u Austriji. Forum se od 1945. godine održava u Alpbachu, a na njemu učešće uzimaju najveći umovi i najuticajniji ljudi današnjice. Drugoplasirana grupa je nagrađena stipendijom od 500 KM, dok su ostale tri grupe nagrađene mjesečnim stipendijama od po 100 KM po članu grupe.

– Naša grupa je prezentovala svoju ideju, u smislu kreiranja nove usluge, koju smo idejno nazvali H.E.L.P.P. koncept (Help the endangered through liquid property purchases – Pomoć ugroženima kroz likvidnu kupovinu nekretnina), za koji smatramo da bi osiguravajuća društva mogla primjeniti u budućnosti, i na taj način pomoći ugroženom stanovništvu u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama i svim budućim vanrednim situacijama tog tipa, izjavio je student Adis Redžić, predstavnik pobjedničke grupe.

– Bila mi je čast biti dio ovog projekta, kako bih i ja doprinijela razvoju svijesti pravnih i fizičkih lica o potrebama osiguranja jer je to najbolji način očuvanja kapitala. Želja mi je da se ovakvi projekti nastave i u budućnosti, da značaj osiguranja raste i da svakim danom bude sve više osigurane imovine, navela je studentica Džana Hurko, predstavnica drugoplasirane grupe.

Ekonomski fakultet u Sarajevu, a posebno mentori ovog projekta prof. dr. Željko Šain i doc. dr. Jasmina Selimović izrazili su svoje zadovoljstvo kvalitetom naučno-istraživačkog rada studenata ali i praktičnim doprinosom koji su studenti ponudili. Istaknuto je da je sasvim sigurno kako će mladi ljudi koji su učestvovali u ovom projektu moći ponuditi vrijedan doprinos društvenoj i poslovnoj zajednici naše zemlje.

– Želim se zahvaliti Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao našem stalnom partneru i GRAWE osiguranju koje je prepoznalo rad IGAS-a te iniciralo jedan ovako značajan projekat. Izuzetno cijenimo podršku koju pružaju edukaciji mladih i toplo pozdravljamo saradnju koju su ostvarili između svoje kompanije, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i nas. Smatramo da je ovaj projekat odličan primjer i pokazatelj da je saradnja između privatnog sektora, državnih institucija obrazovanja i nevladinog sektora ne samo moguća, već i nadasve poželjna, izjavio je Faris Gurda, predstavnik Inicijativne grupe Alpbach u Sarajevu (IGAS).

(STUDOMAT.ba)