Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.


Cilj Fonda je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

Advertisements

Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:

  • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
  • Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
  • Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
  • Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
2. Ekonomski status kandidata/kinje (25 bodova)
3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
4. Motivaciono pismo (15 bodova)

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800KM.

Advertisements

Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (u prilogu), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:

  • Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
  • Upiše tačne podatke o ostvarenom uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
  • Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
  • U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
  • Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
  • Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).

Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830 ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org

Napomena: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.

Poziv je otvoren do 12. oktobra 2018. godine. Više informacija i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)