Prijavite se na Visiting Research program stipendiranja

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za Visiting Research program stipendiranja koji omogućava posjetu i istraživanje na svim univerzitetima u Irskoj.


trinity college dublin

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za Visiting Research program stipendiranja koji omogućava posjetu i istraživanje na svim univerzitetima u Irskoj.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/20. godinu. U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije i sprovode istraživanja na nekom od irskih univerziteta koji omogućavaju studije u gore navedenim oblastima. Kao dio programa aplikanti imaju priliku da sprovedu svoja istraživanja u periodu od 12 mjeseci, a u okviru programa su im pokriveni svi troškovi studiranja. Pored toga u okviru programa aplikanti imaju i mnoge druge benifite.

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:

  • da posjeduju doktorsku diplomu u gore navedenim oblastima;
  •  da posjeduju minimum četiri godine istraživačkog iskustva;
  • da su spremni da budu dio programa u periodu od prvog oktobra 2019. godine do 30. septembra 2020. godine;
  • da posjeduju dobar akademski potencijal;
  • da imaju dobro znanje engleskog jezika.

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti online aplikacionu formu.

Rok za prijavu je19. oktobar 2018. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)