PFSA: Rezultati ankete “Ocijenite profesore i asistente”

Portal STUDOMAT.ba je od 21. maja do 1. septembra 2013. sprovodio anketu ocjenjivanja profesora i asistenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


pravni fakultet unsa

Portal STUDOMAT.ba je od 21. maja do 1. septembra 2013. sprovodio anketu ocjenjivanja profesora i asistenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Studenti su na raspolaganju imali ocjene od 1 (jedan) do 5 (pet), gdje je 1 (jedan) najniža, a 5 (pet) najviša ocjena. Ocjena se odnosi na kvalitet predavanja, organizaciju ispita, objektivnost pri ocjenjivanju, odnos prema studentima itd.

Najbolje ocjene dobili su Amina Nikolajev, Hajrija Sijerčić-Čolić i Jasna Bakšić-Muftić, dok su najlošije ocijenjeni Irena Stanić, Nevenko Misita i Nežla Borić. Najviše ocjena 5 (pet) dobio je Borislav Petrović (167), dok je najviše ocjena 1 (jedan) dobila Irena Stanić (128).

U nastavku pogledajte kompletnu listu i ocjene svih profesora i asistenata.

[table id=3 /]

Anketa ove vrste zadnji put je sprovedena u akademskoj 2009/2010. godini. Tada je za najbolju profesoricu proglašena Hajrija Sijerčić-Čolić, dok je titulu najbolje asistentice ponijela asistentica Amila Ždralović.

(STUDOMAT.ba)