PFSA: Preliminarna rang lista kandidata za upis na I ciklus studija

Preliminarna rang lista kandidata za upis na I ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini.


pfsa thumb

Preliminarna rang lista kandidata za upis na I ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini.

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavno-naučnom vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Komentar možete ostaviti na našem forumu.

(STUDOMAT.ba)