Petrović: Budući doktoranti pravnih nauka sigurno će steći zavidan nivo znanja

Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu je prvi doktorski program u naučnom polju prava na Univerzitetu u Sarajevu. Iako je predloženi program organizovan i utemeljen kao program u polju prava, načinom organizacije i uključenim područjima istraživanja omogućuje se i interdisciplinarni pristup.


Foto: Faktor.ba
Foto: Faktor.ba

Kako je za Faktor.ba objasnio dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu prof. Borislav Petrović, na ovom fakultetu doktorski studij pohađa druga generacija studenata. Riječ je o novom bolonjskom programu, jer ranije, prije Bolonjske deklaracije doktorski studij nije postojao.

Prije uvođenja bolonjskog sistema, studenti Pravnog fakulteta pohađali su magistarski studij koji je trajao četiri semestra, a nakon magistriranja ostvarivali su pravo da prijave doktorsku disertaciju. Budući doktoranti tada nisu pohađali nastavu, već su imali samo mentorske konsultacije prije odbrane doktorske disetracije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Međutim, nakon uvođenja bolonjskog programa studiranja, situacija je drugačija. Program doktorskog studija sada obuhvata šest semestara sa jasno izraženim konceptom i specifičnostima, od kojih studenti na dva imaju nastavu.

Na doktorskom studiju izučava se pet cjelina

– Prvi semestar je prava škola, gdje imamo pet naučno-nastavnih cjelina na fakultetu, kazao je prof. Petrović.

Dekan je objasnio da su te cjeline oblasti iz krivičnog prava, građanskog prava, pravne historije, zatim ekonomskog prava i državnog međunarodnog prava. Petrović kaže da nastavni planovi i programi iz ovih cjelina podrazumjevaju obrađivanje izabranih tema, koje se neće podudarati sa temama koje su studenti imali na dodiplomskom ili master studiju.

– Navest ću primjer konkretno na naučnoj oblasti krivičnog prava, gdje smo doktorantima u prvom semestru stavili tri velike tematske oblasti iz ove materije. Na primjer saučesništvo, koje je bitno zbog organizovanog kriminala. Smatrali smo da doktoranti trebaju produljeno da uče taj sistem kada više osoba učestvuje u činjenju krivičnog djela, kakva je njihova pozicija u KZ-u, u ZKP-u, kakve su implikacije prilikom suđenja, kazao je prof. Petrović.

Druga tematska oblast je, prema riječima dekana, npr. “oduzimanje protupravno stečene imovine”, dok je kao primjer izučavanja treće oblasti iz krivičnog prava naveo “odgovornost pravnih osoba”.

Prof. Petrović je dodao da takav način rada u svih pet cjelina koje se izučavaju na doktorskom studiju, te da nakon odslušane nastave u prvom semestru doktoranti moraju da polažu odslušane predmete.

Usavršavanje u skladu sa potrebama i interesima studenata

Studenti prilikom upisa drugog semestra sami biraju smjer. Studij smjera pruža polaznicima izbor između pet smjerova te na taj način omogućava odabir onih sadržaja koji odgovaraju prethodnim znanjima, stečenim kompetencijama i istraživačkim interesima svakog studenta. Na ovaj način se omogućava studentima usavršavanje u skladu sa njihovim potrebama i interesima koji će rezultirati prijavom i izradom doktorske disertacije.

Prof. Petrović kaže da studenti, kada se opredijele za smjer, imaju samo jedan obavezni i biraju dva izborna predmeta.

– Sada uče predmete i materiju koja se tiče njihovog izabranog smjera i podrazumjeva se da će raditi svoje doktorske disertacije iz te oblasti. To su ta prva dva semestra i to je ona prva godina za koju bih se usudio reći da je “tvrda” i prava škola, na kojoj su studenti doktoranti maksimalno opterećeni. Studenti koji su magistrirali po starom planu i programu, sada preskaču prvu godinu nastave i svoj doktorski studij počinju na drugoj godini trećeg ciklusa, kazao je dekan Pravnog fakulteta.

Prema njegovim riječima, na doktorskom studiju studiraju studenti koji rade kao tužitelji, sudije, advokati, te asistenti na ovom i drugim fakultetima, i dekan ne sumnja da će nakon doktorske disertacije “u okviru svog radnog mjesta biti kvalitetno i široko obrazovani”.

– Nije isto ako na primjer imate sudiju, tužitelja ili advokata koji je doktorirao i položio pravosudni ispit. Naravno, on neće “pokupiti svu pravnu pamet svijeta”, ali za tu oblast za koju je izabran, sigurno je da će steći zavidan nivo znanja i u konačnici očekujemo da oni na svojim radnim mjestima budu produktivniji, kazao je prof. Petrović.

Efikasnijom primjenom prava bit će i više pravde

Dodao je da je Pravni fakultet UNSA jedan od pravnih stubova naše države i smatra da ovaj fakultet zajedno sa gostujućim profesorima ima obavezu da se makar onom broju ljudi koji se opredijeli za doktorski studij pruži znanje, koje će sutra moći primijeniti u praksi.

– U početku se to neće moći mjeriti, jer je to mali broj ljudi, ali taj kvalitet postepeno će rasti i vjerujem da će boljom i efikasnijom primjenom prava biti više pravde, zaključio je prof. Petrović.

Postdiplomski studij je ustanovljen davne 1965. godine. Do sada je taj studij završilo 150 studenata koji su stekli akademski stepen magistra pravnih nauka. Istovremeno, u periodu 1952‐2011. godine, akademski stepen doktora pravnih nauka stekla su 92 kandidata. Doktorati pravnih nauka su sticani na osnovu istraživanja i odbrane doktorske disertacije.

Ove godine na doktorski studij upisano je 18 kandidata, a doktoranti prve generacije očekuju se krajem sljedeće godine.

(B. Pekmezović/Foto: M. Živojević/Faktor.ba)