Pet razloga zašto nećeš početi da učiš na vrijeme

Koliko god puta da ponovite sebi da ćete ovog puta krenuti da učite na vrijeme, postoji razlog zašto to nećete učiniti.


ucenje bez motivacije

Za većinu studenata ispitni rok se može opisati jednom riječju – panika. Sutra ujutro imate ispit, premoreni ste, sve vam se pomiješalo u glavi, gledate u te skripte kao da su na kineskom (opravdano isključivo u slučaju da studirate kineski jezik)… I pitate se zašto, zašto nisam počeo da učim na vrijeme?! I tako svaki put.

Evo konkretnih 5 razloga zašto ne počinjemo sa učenjem na vrijeme.

Izbegavate neprijatnu situaciju

Učenje je jedan od onih zadataka koje uvijek ostavljamo za sutra. Najbolji primjer za objašnjenje prokrastinacije je upravo kroz odlaganje učenja kao neprijatnog ili manje privlačnog zadatka u korist drugih lakših, ali manje bitnih zadataka. Prokrastinacija je muka s kojom se bore skoro svi studenti. Problem je u tome što, koliko god se borili protiv odlaganja obaveza, ne možemo ništa drugo očekivati!

U našoj je prirodi da sebe “štedimo” u situacijama koje nećemo okarakterisati kao “suštinske za naš opstanak” i koje nam stvaraju nelagodnost. Razlog zašto odlažemo učenje je u tome što ne vidimo kraj. Kada pomislite na sate i sate koje ćete provesti nad knjigom, učeći potencijalno nešto što vas uopšte ne interesuje ili nešto za šta je potrebno da iskoristite 150% sivih ćelija da biste razumjeli šta piše u knjizi, naravno da ćete poželjeti da tu “muku” odložite što je više moguće.

Imate lažan osjećaj sigurnosti

Smatrate da ste dobar student, redovni ste na predavanjima, pratite sve vježbe, redovno zapisujete bilješke, skupljate sve informacije koje profesor spomene… Vjerujete da ste već zapamtili pola gradiva i da ćete lako položiti taj ispit. Velika zabluda. Postoji razlika između toga što mi mislimo da smo zapamtili i realne situacije, piše studentskizivot.com.

Sve to što smo do sada radili na predavanjima jeste pasivno učenje i sigurno smo bar nešto zapamtili, ali daleko od toga da smo spremni za ispit. Testirajte sami sebe! Pokušajte da objasnite to što ste upravo “zapamtili” i razumjeli. Upravo taj lažni osjećaj sigurnosti koji imate kada na predavanju nešto “razumijete” može vas koštati položenog ispita. To što ste nešto u tom trenutku razumjeli ne znači da ste to naučili i zapamtili i da ćete moći toga da se sjetite na ispitu.

studying at night