Tags : usavršavanje

IAESTE konkurs za plaćene stručne prakse

IAESTE (Internacional Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi stručne prakse, osnovano još 1948. godine na Imperial College-u u