Ovdje mnogi griješe: Da li znate kako glasi ispravna množina imenice petak?

Znate li šta su to paci, peci, puci ili, recimo: kuci, pruci, teci, cveci, teci, luci, ćuci…?


PETAK mnozina

Ukoliko niste sigurni, a ako ste ušli u ovaj tekst vjerovatno niste, odgovor nudi “Zanimljiva gramatika” Milana Šipke.

Znate li šta su to paci, peci, puci ili, recimo: kuci, pruci, teci, cveci, teci, luci, ćuci…? Ako znamo šta je to patak, petak, putak, kutak, prutak, cvijetak, tetak, lutak i ćutak, onda moramo znati i šta su paci, peci, puci, kuci, pruci, cveci, teci, luci, ćuci. To su, jednostavno, te iste riječi, samo – u množini.

Ako se pitate gdje je nestalo T, evo odgovora koji je ponudio Milan Šipka:

Isti ili slični suglasnici ne trpe se ni onda kad se jedan od njih krije u susjednom glasu. Namiriše on njega i tu, pa onda bježi glavom bez obzira. Eto, recimo, u oblicima zadaci, podaci, preci i sl. nema suglasnika T i D, koji se inače nalaze u jednini tih riječi (zadatak, podatak, predak).

A zašto? Zato što C ima u sebi i T; složeno je (ili, bolje reći, sliveno) od T i S. A T, pa i D, kad se nađu ispred istoga ili sličnoga T, makar bio skriven i u glasu C, bježe od njega. Šta ćete, sličan se sličnome (ponekad) ne raduje!

Kada je u pitanju gramatika bosanskog jezika, deklinacija imenice petak izgleda ovako:

petak