Schüler Helfen Leben (SHL) i SAME traže kandidate za honorarne pozicije

Organizacije mladih Schüler Helfen Leben (SHL) i SAME traže kandidate za honorarne pozicije.


SHL FW 2017 18 1650x829 1

Treneri seminara na mreži „Train-the-Trainer“ (04.-06. Juna 2021)

Poziv je upućen ljudima čija je strast razviti i olakšati trening i koji žele podijeliti svoje znanje i iskustva sa mladima. Zadatak uključuje razvoj programa, vođenje, dokumentovanje i evaluaciju seminara.

Više informacija o procesu prijave dostupno je u opisu posla trenera.


Koordinatori za međunarodnu ljetnu akademiju u Lübecku i Sarajevu (24.-30. Jula 2021)

Koordinatori bi trebali planirati, implementirati i procijeniti Ljetnu akademiju o solidarnosti i socijalnoj koheziji u Europi, koju organizira Schüler Helfen Leben (SHL) u suradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) i europskom krovnom organizacijom organizacija SAME (Pokret za akciju solidarnosti u Evropi).

Posao je predviđen za dvije osobe uz naplatu.

Više informacija o procesu prijave dostupno je u opisu posla koordinatora.