IAESTE stručna praksa u Švedskoj za studente biologije

Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata objavljuje poziv za stručnu praksu u Švedskoj za studente biologije.


IAESTE BiH

Grupa za biohemijski procesni inženjering vodeća je istraživačka grupa na polju biorafinerije biomase, koja razvija vrhunske procese za proizvodnju zelenih goriva, hemikalija i materijala. Pripravnik će imati priliku da učestvuje u našim istraživačkim aktivnostima na polju biorafinerije biomase.

Ove aktivnosti uključuju predobradu šumske biomase i frakcionisanje njenih glavnih komponenata (celuloza, hemiceluloza i lignin), hemijsku karakterizaciju ovih frakcija i valorizaciju istih za proizvodnju goriva, hemikalija, nutraceutskih jedinjenja i bio-materijala putem novih mikrobioloških ili (termo) materijala-hemijski procesi. Pripravnik će imati priliku koristiti naprednu analitičku opremu i biotehnološke alate kao što su uzgoj mikroba (mikroalge, kvasci, gljive i bakterije), primjena enzima itd., Kao i rad s našim laboratorijskim i polu-pilot reaktorima za frakcionisanje biomase.

Trajanje prakse je 26-39 sedmica u periodu od 02.08.2021. do 30.06.2022.

Na praksu se mogu prijaviti svi studenti i bivši studenti mikrobiologije sa najmanje 4 godine završenog studija.

Plata iznosi 12000 SEK mjesečno.

Rok za prijavu je 05.05. 2021.

Više informacija možete pronaći na ovdje i na Facebook profilu.