Općina Vogošća objavila Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Općina Vogošća objavila Konkurs za stipendiranje 85 učenika i 148 studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini, a za ovu namjenu Općina je planirala oko 187.000 KM


opcina vogosca 1

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište – boravište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu, kao i učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0. Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti  bez oba roditelja, učenici i studenti čiji je jedan od roditelja dobitnik najvećeg ratnog priznanja i učenici i studenti sa teškim oboljenjima utvrđenim na osnovu klasifikacione liste teških oboljenja, a koji pohađaju srednju školu na području Kantona Sarajevo, odnosno Univerzitet u Sarajevu.

Planom Općinskog vijeća biće stipendirano 85  učenika i 148  studenata. Učenici i studenti biće stipendirani devet mjeseci po 50, odnosno 100 KM. Općina je za ovu namjenu planirala oko 187.000 KM.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

(STUDOMAT.ba)