Općina Sanski Most: Konkurs za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/2016. godinu

Općina Sanski Most raspisala je Konkurs za dodjelu 33 stipendije redovnim studentima Općine za akademsku 2015/2016. godinu. Konkurs je otvoren od 05.02. do 22.02.2016. godine.


Foto: Sanski Most
Foto: Sanski Most

Na osnovu člana 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik USK”, br. 2/12), Općinski načelnik objavljuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima Općine Sanski Most

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu 33 stipendije redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2015/2016 godinu.

II

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 koja će se isplaćivati u 9 jednakih mjesečnih rata.

III

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području općine Sanski Most,
 • da je redovni student druge ili viših godina studija na akreditiranim državnim fakultetima,
 • da su ostvarili u prethodnim godinama studija prosjek ocjena od najmanje 7,50,  za deficitarni kadar od 7,00,
 • da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnavlja godinu studija,
 • da kandidat nije stariji od 27 godine.

IV

Prednost za dodjelu stipendija imaju studenti koji pohađaju fakultete deficitarnih zanimanja u skladu sa članom 4. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (kojima se na ukupan broj bodova dodjeljuje dodatnih 20 bodova):

 • medicinski fakultet,
 • ing. građevine,
 • ing. rudarstva,
 • ing. mašinstva,
 • ing. elektrotehnike.
 • i studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata po članu 8. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (kojima se na ukupan broj bodova dodjeljuje dodatnih 15 bodova).

V

Svi zainteresovani kandidati za učešće na konkursu trebaju putem pošte ili lično u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa dostaviti sljedeće:

 1. prijavu sa kraćom biografijom,
 2. kućnu lista,
 3. kopiju lične karte,
 4. prijavu prebivališta (CIPS),
 5. uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (sa naznakom da prvi put upisuje godinu studija),
 6. uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom iz prethodnih godina studija,
 7. ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
 8. za studente iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Za sve punoljetne članove domaćinstva navedenih u kućnoj listi obavezno dostaviti sljedeće:

 1. za zaposlene- uvjerenje poslodavca o prosjeku plaće za posljednja tri mjeseca ,
 2. za penzionere – ček od penzije ili rješenje nadležne Poslovnice PIO,
 3. za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – potvrda o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošnjavanje,
 4. za nezaposlene – koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – ovjerena izjava da nisu u radnom odnosu.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most”, na adresu Općina Sanski Most, Banjalučka br. 3.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Krajina”, na WEB stranici i oglasnoj tabli općine Sanski Most i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Studentima koji ne ostvare pravo na stipendiju ne podliježemo vraćanju dostavljene dokumentacije.

OPĆINSKI NAČELNIK
Prim.dr. Mustafa Avdagić

(STUDOMAT.ba)