Općina Hadžići objavila je rezultate Konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016/2017. godinu.


Na osnovu priložene dokumentacije kandidata po objavljenom konkursu Općinski načelnik je  utvrdio bodovnu listu kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove konkursa, odnosno listu kandidata koji ne ispunjavaju te uslove.

Visina mjesečne stipendije utvrđuje se u iznosu od 100 KM za studente i 50 KM za srednjoškolce.

U nastavku možete preuzeti bodovne liste:

(STUDOMAT.ba)