Održana konstituirajuća sjednica Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu

U utorak 31. januara 2017. godine održana je prva, konstituirajuća sjednica Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu.


dr. Dejan Milošević; foto: Midhat Poturović (RFE/RL)
dr. Dejan Milošević; foto: Midhat Poturović (RFE/RL)

Kako je saopšteno iz Službe za odnose s javnošću UNSA, na održanoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, te su imenovani predsjedavajući Savjeta i zamjenik predsjedavajućeg.

Advertisements

Za predsjedavajućeg Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu imenovan je akademik dr. Dejan Milošević, a za zamjenika predsjedavajućeg imenovan je dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu.

Savjet za nauku i umjetnost ima devet članova, od kojih su: jedan predstavnik Univerziteta, šest predstavnika fakulteta/akademija/instituta, jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu:

Advertisements
 1. akademik dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka,
 2. akademik dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
 3. akademik dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
 4. dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti,
 5. dr. sc. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
 6. doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
 7. predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
 8. Lejla Lasić, student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu,
 9. prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka.

Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:

 •  Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu;
 • razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko Univerziteta u Sarajevu;
 • daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.
Foto: UNSA
Foto: UNSA

(STUDOMAT.ba)