Objavljeni javni pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je na svojoj internet stranici javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015, Programu samozapošljavanja Start up 2015 i Programu javnih radova 2015.


fzzz stranica

FZZZ je ovom prilikom pozvao sve poslodavce i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem javnih poziva te apliciraju za poticajna sredstva.

Ove mjere aktivne politike zapošljavanja će se realizirati s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći socijalnu, rodnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti i brže integracije na tržište rada, navode iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Programi će biti realizirani u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, a apliciranje je moguće isključivo putem internet stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Više informacija o aktuelnim programima možete pronaći na sljedećim linkovima:

(STUDOMAT.ba)