ICTY: Konkurs za dostavljanje likovnih radova

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u saradnji s Outreach programom MKSJ-a ovim putem poziva studente univerziteta u zemljama bivše Jugoslavije da učestvuju na konkursu za najbolji likovni rad na temu pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu.


UN ICTY

Odabrani radovi naći će se u predstojećoj publikaciji i/ili će biti izloženi na promociji knjige u kojoj će biti predstavljena iskustva Tužilaštva u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjene tokom sukoba na području bivše Jugoslavije.

Konkretno, u ovoj knjizi će biti predstavljen osvrt na dostignuća i izazove s kojima se Tužilaštvo suočava, kao i na ono što je naučeno tokom istraga i krivičnog gonjenja za zločine seksualnog nasilja pred MKSJ-om.

Pravila konkursa:

 • Konkurs se otvara, odnosno, likovni radovi će biti primani od utorka, 14. aprila 2015., a krajnji rok za dostavljanje radova je petak, 19. jun 2015.
 • Radovi treba da predstavljaju autorovu likovnu interpretaciju koncepta pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu u formi slike, crteža, grafike ili fotografije, uključujući i kompjuterski generisane slike (CGI).
 • Rad mora biti dvodimenzionalan. Prihvaćaju se i radovi u tehnici kolaža, ali dijelovi kolaža ne smiju biti više od 1 cm iznad površine.
 • Radove treba slati poštom na adresu: UN ICTY, p.p. 370, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 • Radovi moraju biti dostavljeni s popunjenim formularom za prijavu (u prilogu), koji će sadržavati potpis autora, ime i prezime i podatke za kontakt, kao i adresu univerziteta na kojem autor studira.
 • Žiri sastavljen od predstavnika Tužilaštva MKSJ-a i Outreach programa MKSJ-a će odabrati najbolje radove. Imena pobjednika konkursa biće objavljena na vebsajtu MKSJ-a (www.icty.org) najkasnije 20. avgusta 2015.
 • Osim mogućnosti da radovi budu objavljeni u knjizi Tužilaštva u vezi s krivičnim gonjenjem za zločine seksualnog nasilja i izloženi na promociji knjige, tri najbolja rada će također osvojiti sljedeće nagrade:
  • Prva nagrada: novčana nagrada u iznosu od 500 eura i trodnevna posjeta Haagu, te gostovanje na promociji knjige i posjeta MKSJ-u.
  • Druga nagrada: novčana nagrada u iznosu od 200 eura.
  • Treća nagrada: novčana nagrada u iznosu od 100 eura.
 • Tužilaštvo zadržava pravo da izloži neke ili sve radove na izložbi u Haagu tokom promocije knjige krajem 2015. ili početkom 2016. godine.
 • Sve eventualne izmjene pravila i uslova konkursa, kao i detalji u vezi s dodjeljivanjem nagrada biće objavljeni na vebsajtu MKSJ-a (www.icty.org).
 • Učešćem na ovom konkursu autori dozvoljavaju Tužilaštvu i Outreach programu da objave, štampaju ili na drugi način koriste likovne radove u neograničenom broju primjeraka, kao i da se puno ime i prezime i univerzitet autora mogu objavljivati bez ograničenja.

Za više informacija kontaktirajte Outreach program MKSJ-a u BiH; tel: 033 568 549

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)