Novi rok za prijave za intervjue stručnog medicinskog osoblja u SR Njemačkoj

Zainteresovani kandidati se obavještavaju da je određen termin za novi krug intervjua u vezi sa javnim pozivom za realizaciju Triple Win projekta – zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj.


Foto: Klix
Foto: Klix

Saopšteno je ovo iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Intervjui će biti održani u periodu od 26 – 30.09.2016. godine, a rok za prijave je 14.09.2016.godine. Tačni termini i lokacije održavanja intervjua biće objavljeni naknadno, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Advertisements

Ko se može prijaviti?

Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari. Radno iskustvo nije neophodno, ali su pripravnički staž i položen stručni ispit obavezni.

Kandidati i kandidatkinje moraju:

 • Imati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • Posjedovati dokaz o završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar.
 • Imati predznanje njemačkog jezika na osnovnom nivou (A2 prema Evropskom referentnom okviru za jezike)

Dokaz stručne spreme je obavezan. Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj njezi, babice, fizioterapeuti i sl., na žalost, ne mogu učestvovati u projektu.

Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine treba da prilože i rješenje o priznavanju strane diplome, koje donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini.

Prijave se mogu podnijeti u nadležnim službama za zapošljavanje ili u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Propratno pismo i biografiju, po mogućnosti na njemačkom jeziku, sa podacima o obrazovanju, stručnom znanju i iskustvu;
 • Diplomu o završenom srednjem stručnom obrazovanju;
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu;
 • Po potrebi: rješenje o priznavanju strane školske diplome (od nadležnog Ministarstva u Bosni i Hercegovini);
 • Fotokopiju pasoša (prva i zadnja stranica).

Šta možete očekivati od Triple Win projekta?

Cilj intervjua je da se utvrde lične, stručne i jezičke kvalifikacije kandidata.

Ukoliko je kandidat uspješan, projekat Triple Win će omogućiti:

 • besplatan kurs njemačkog jezika, uključujući i modul „Njega“, te završni ispit, ukoliko je nivo poznavanja jezika manji od B1 nivoa;
 • Kurs stručne spreme, koji za cilj ima usklađivanje stručnog znanja sa Njemačkim sistemom medicinske njege, radi lakšeg početka rada;
 • Obuku s ciljem lakše adaptacije – neophodno početno znanje o životu i radu u SR Njemačkoj, te opšte informacije o Njemačkoj kulturi i društvu, administrativnim zahtjevima i procesima;
 • Pomoć i posredovanje u pronalaženju provjerenih poslodavaca;
 • Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u SR Njemačkoj, pod istim uslovima kao i za druge osobe koje tamo već rade;
 • Podršku pri integraciji u Njemačkoj tokom prve godine rada.

Nakon odlaska, osoblje Triple Win projekta nastavlja sa praćenjem integracije i rada kandidata u SR Njemačkoj, te pružanjem podrške prema individualnim potrebama kandidata, tokom prve godine boravka u SR Njemačkoj. Ta podrška podrazumijeva pomoć sa vizama, boravišnim i radnim dozvolama, nostrifikacijom diploma, smještajem, te drugim pitanjima vezano za boravak i rad u Njemačkoj. Pomoć u procesu nostrifikacije diplome pruža poslodavac u saradnji sa GIZ-om. Do nostrifikacije diplome medicinsko osoblje može raditi u svojstvu pomoćnog medicinskog osoblja, te tako uz podršku poslodavca stiče praktično iskustvo i stručna znanja za polaganje ispita radi nostrifikacije diplome, što je uslov za odobrenje produženja zaposlenja na Njemačkom tržištu rada. Po završetku procesa nostrifikacije poslodavac će uskladiti platni razred kandidata kao stručne osobe.

Od dana završenih intervjua sa kandidatima do dana odlaska u SR Njemačku protekne 3-6 mjeseci, u zavisnosti od prethodnog poznavanja njemačkog jezika.

Advertisements

Posredovanje pri zapošljavanju, obuka i priprema, te podrška tokom integracije su u potpunosti besplatni za kandidate.

Opšte informacije o projektu

Triple win je projekat kojeg Agencija za rad i zapošljavanje BiH provodi u saradnji sa Centralom za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung – ZAV) u SR Njemačkoj, te GIZ – Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, a u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad (BA).

Cilj projekta je posredovanje pri zapošljavanju medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj.

Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) (Član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju).

Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands und Fachvermittlung – ZAV), Savezna agencija za rad (BA), a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ).

GIZ – Deuctsche Gessellschaft fur internationale Zusammenarbeit u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad (BA), pruža podršku partnerskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini (Agencija za rad i zapošljavanje BiH), obezbjeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Njemačkoj. ZAV, kao posebno odjeljenje BA, provodi postupak izdavanja odobrenja za zapošljavanje na Njemačkom tržištu rada.

Od 2011. godine, kada je pokrenut, pod projektom Triple Win posredovali smo pri zapošljavanju preko 300 kvalifikovanih medicinskih sestara/tehničara u SR Njemačkoj, te njihovoj uspješnoj integraciji u Njemačko društvo.

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj službi za zapošljavanje, ili na adrese:

Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ)
Đoke Mazalića 3, Sarajevo
Kontakt osoba: Husein Terzić: 033 201 000, husein.terzic@arz.gov.ba

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmBH
Projekat Triple Win, Splitska 7, Sarajevo
Kontakt osoba: Džejna Hurtić: 033 444 868, dzejna.hurtic@giz.de

(STUDOMAT.ba)