Istraživači s Univerziteta u Oxfordu bacili su se na zadatak pronalaženja pet najsmješnijih viceva.


Da li su zaista toliko smiješni? Procijenite sami!

Puž sa stavom

Muškarac sjedi u sobi kada začuje da neko kuca. Otvara vrata i ugleda puža na trijemu. Uzme ga i baci daleko u dvorište. Tri godine poslije opet neko zakuca. On opet otvori vrata i ugleda istog puža koji mu ljutito kaže: “Dobro, šta je bilo ono?”