Najbolje ideje dolaze kad ste izvan kancelarije

Evropski poslovni putnici sve više rade „u hodu“, te obavljaju 93% priprema za sastanke tokom svojih putovanja, pokazuju istraživanja koje je provela kompanija HP.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Ispitivanje redovnih poslovnih putnika iz devet evropskih zemalja otkrilo je da njih 54% potroši barem pola svog putovanja na poslove vezane za potrebe putovanja.

Britanski putnici potroše 67%, to jest više od polovine svog vremena na putovanju na pripremanju materijala za predstojeće sastanke, u poređenju sa 43% Nemaca.

Koristeći tehnologiju, 88% poslovnih putnika je u mogućnosti da unaprijede svoje poslovne navike i da ostanu produktivni koristeći e-mail usluge (31% vremena), istraživajući informacije (24% vremena) i uređivajući sadržaje (22% vremena).

Međutim, njihove najveće prepreke ka većoj produktivnosti su loša konekcija (62%) i nemogućnost da pristupe normalnom radu alata i aplikacija (51%).

HP-ova anketa takođe pokazuje da kancelarija više nije mjesto gdje su radnici najproduktivniji. 73% poslovnih putnika vide putovanje kao priliku da poboljšaju svoju produktivnost i povećaju radne performanse. Njih 56% kažu da dolaze do najboljih ideja kada su izvan kancelarije.

Međutim, težnje poslovnih putnika počinju da prelaze mogućnosti uređaja koje koriste. Uprkos unapređenom korištenju tehnologije, osam od deset osoba se osjeća ograničenim:

  • 59% smatra da je internet povezivanje sporo ili nekonzistentno;
  • 56% smatra da baterija ne traje dovoljno dugo;
  • 51% smatraju da su njihovi uređaji spori;
  • 50% smatraju spajanje na internet ili na njihove mobilne mreže preskupim ili teškim;

Istraživanje koje je proveo HP je imao za cilj ispitati navike, sklonosti i izazove evropskih poslovnih putnika. Istraživanje je provela vodeća nezavisna istraživačka kompanija, Vanson Born, tokom juna 2013., pomoću online upitnika. Anketirano je 600 izvršnih menadžera iz devet evropskih zemalja, uključujući i Dansku, Francusku, Njemačku, Italiju, Holandiju, Rusiju, Španiju, Švedsku i Veliku Britaniju.

(Biznisinfo.ba)