NAHLA Fond za stipendiranje društveno aktivnih studentica

Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" je bh. nevladina organizacija koja pruža obrazovanje i podršku ženi i porodici djelujući u skladu s principima slobode misli, savjesti i vjere u savremenom građanskom društvu.


NAHLA

Osnovna djelatnost Centra je pružanje različitih vidova edukacije koja je danas potrebna ženi, kao i članovima njene porodice, kako bismo doprinijeli harmoniziranju porodičnih i društvenih odnosa.

Kroz svoje edukativne projekte nastoji odgovoriti stvarnim potrebama žena našeg doba, pomoći im da bolje razumiju društvo u kojem žive i iskoriste svoje potencijale na najbolji mogući način.

Centar posebnu pažnju posvećuje edukaciji iz oblasti koje ženama pružaju nove mogućnosti i otvaraju perspektive koje do tada nisu mogle ni zamisliti. Različite vrste programa i usluga godišnje koristi oko 5.000 žena.

NAHLA Fond za stipendiranje

Svake godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” kroz svoj Fond za stipendiranje nudi stipendije društveno angažiranim studenticama dodiplomskih studija. Stipendije se dodjeljuju studenticama koje su uz uspješno studiranje posvećene i društvenom aktivizmu, volontiranju ili društveno korisnom angažmanu. Cilj stipendije je pružiti pomoć i podršku studenticama koje svojim zalaganjem ostvaruju uspješan akademski rezultat, ali i doprinose u stvaranju boljeg bh. društva.

Pred početak akademske godine novac sakupljen u Fondu dijeli se na određen broj stipendija, zavisno od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava i dodjeljuje se, u vidu jednogodišnje stipendije u 10 mjesečnih rata u iznosu od 100 KM, najprosperitetnijim kandidatkinjama koje bira komisija posebno uspostavljena u tu svrhu, a u skladu s Pravilnikom fonda za stipendiranje.

Pored stipendija, odabrane studentice dobijaju i besplatne edukativne programe, specijalizirane obuke i radionice, učešće na seminarima i konferencijama i u društveno korisnim projektima. Ovim putem mlade djevojke se ohrabruju i motiviraju za samostalni, kritički pristup i angažman u zajednici.

Nahla je kroz program stipendiranja do sada dodijelila 60 stipendija, u prosjeku 15 stipendija u toku jedne akademske godine.

Aktivnosti NAHLA stipendistica

Nahline stipendistice su od 2012. godine organizirane u Nahlin klub mladih TIGNUM, koji je osnovan s ciljem okupljanja mladih ljudi koji su zainteresirani za aktivno učestvovanje u društvu, istraživanje problema zajednice, usavršavanje, učestvovanje u lokalnim i međunarodnim projektima. Nahla klubu nudi podršku te dodatnu edukaciju i usavršavanje u oblastima za koje članice kluba smatraju da su im potrebne, kroz vlastite kapacitete i saradnice ili dodatnim angažovanjem stručnjaka.

Nahline stipendistice su od osnivanja realizirale niz aktivnosti, kao što su: besplatan seminar o pisanju CV-a za srednjoškolke, prezentacija o mogućnostima studiranja u SAD-u, uključivanje u globalnu kampanju One Billion Raising, te učestvovale u brojnim radionicama i konferencijama, kao što su: Prvi Svjetski forum za demokratiju, Konferencija o mladima Općine Novi Grad, radionica u okviru obilježavanja osmog Narandžastog dana i slično.

Više informacija na www.nahla.ba, kontakt: info@nahla.ba, telefon: +387 33 71 06 50.

(Stipendije.ba)