Na inicijativu Vijeća mladih i Komisije za pitanja mladih formiran Grant za mobilnost mladih u Općini Stari Grad

Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo je u saradnji sa Komisijom za pitanja mladih predložilo amandman na Budžet Općine za 2016. godinu, u kojem su tražili Grant za mobilnost mladih. Budžetom je osigurano 5.000 KM, a podršku za osnivanje ovog granta svojim potpisom dalo je preko stotinu građana i građanki Starog Grada.


Svjesni teške finansijske situacije i sve manje mogućnosti za mlade da putuju i obrazuju se van države predložili su da se u budžetu osiguraja sredstva za mobilnost. Podaci iz istraživanja “Glasovi mladih” pokazuju da nešto manje od dvije trećine ispitanika posjeduju pasoš (61.1%), a svega dvije trećine (65.4%) mladih je putovalo van Bosne i Hercegovine. U obrazovne svrhe je prema ovom istraživanju putovalo samo 1.9% mladih.

Advertisements

Strategija za mlade Općine Stari Grad Sarajevo uvidjela je ovaj problem, ali nije predvidjela adekvatno rješenje za isti. Jedan od osnovnih elemenata omladinske politike na lokalnom nivou uključuje i mogućnost  mobilnosti mladih. Formiranjem Granta za mobilnost mladih omogućen je prostor za stvaranje adekvatnih rješenja u odnosu na definisani problem.

Općina Centar Sarajevo pozitivan je primjer poticanja mobilnosti mladih i omladinskih projekata, te je Vijeće mladih uz savjetodavnu podršku Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Centar Sarajevo krenulo u proces lobiranja za takav grant u Općini Stari Grad. Naime, Općina Centar raspolaže istim grantom već nekoliko godina i to u iznosu od 8.000 KM na godišnjem nivou.

Advertisements

Na 35. Sjednici Općinskog vijeća Stari Grad jednoglasno je usvojen Budžet za 2016. godinu. U sklopu Budžeta je na prijedlog Vijeća mladih Općine Stari Grad i Komisije za pitanja mladih usvojen i Grant za mobilnost u vrijednosti od 5.000 KM. Ova sredstva namijenjena su za potrebe putnih troškova i participacije za mlade ljude sa područja Općine Stari Grad Sarajevo koji pohađaju seminar, kurs, trening, naučna takmičenja ili neki drugi vid nefomalnog obrazovanja unutar ili van države.

Sredstvima će raspolagati Komisija za pitanja mladih, koja trenutno radi na izradi pravilnika o dodjeli sredstava, koja će biti dostupna početkom naredne fiskalne godine. Kada taj proces bude finaliziran Vijeće će promovisati Pravilnik i pružiti dodatne informacije, navodi se na kraju saopštenja iz Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

(STUDOMAT.ba)