Na današnji dan umro Nikola Tesla

Na današnji dan, 7. januara 1943. godine, u New Yorku je umro Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika i umova svih vremena.


nikola tesla

Nikola Tesla je najpoznatiji zbog doprinosa u osmišljavanju električnog sistema naizmjenične struje, ali je pored toga njegovo ime na oko 300 patenata najraznovrsnijih izuma.

Tesla je rođen u mjestu Smiljan kod Gospića 10. jula 1856. godine. Gotovo cijeli život radio je u SAD-u, gdje je i stvorio sve izume.

Teslin spomenik na Nijagarinim vodopadima, poklon Jugoslavije SAD-u 1976. godine.
Teslin spomenik na Nijagarinim vodopadima, poklon Jugoslavije SAD-u 1976. godine.

Preminuo je u New Yorku 7. januara 1943. u 87. godini života. Nakon njegove smrti kovčezi u kojima se nalaze Teslini papiri, diplome i druge počasti, kao i njegove laboratorijske bilješke zapečaćeni su. Neko vrijeme nalazili su se u vlasništvu Teslinog rođaka i jedinog nasljednika Save Kosanovića. On je kasnije svoje tako stečeno nasljedstvo poklonio gradu Beogradu, a u svrhu osnivanja muzeja Nikole Tesle.

U nastavku pročitajte zanimljive članke o Nikoli Tesli:

(STUDOMAT.ba)