Mladi će imati mogućnost direktne komunikacije sa donosiocima odluka kroz Savjet za mlade

Mladi u Federaciji BiH mogli bi dobiti novo tijelo koje će zagovarati kvalitetnije programe i politike prema mladima i na koncu doprinijeti kvalitetnijem životu mladih. Ovu inicijativu predvodit će Vijeće mladih FBiH, a Institut za razvoj mladih KULT pružit će im finansijsku i savjetodavnu podršku u ovom procesu.


IMG 4665

Potpisan je ugovor između Instituta i Vijeća mladih FBiH za provedbu projekta Savjet za mlade – Jačanje mehanizama za učešće mladih u procesima donošenja odluka u FBiH, koji će zagovarati formiranje tijela Savjet za mlade FBiH, a koje je propisano Zakonom o mladima FBiH.

Ovaj mehanizam, iako je propisan Zakonom, još uvijek nije implementiran i tu Vijeće mladih FBiH vidi priliku da dodatno uključi mlade u procese odlučivanja, izjavila je Jasmina Banjalučkić, generalna sekretarka Vijeća mladih FBiH.

Savjet za mlade predstavlja tijelo koje će okupiti predstavnike svih ministarstva iz Vlade FBiH koja se dotiču pitanja mladih i predstavnike mladih koje imenuje Vijeće mladih FBiH, a njihov omjer u sastavu treba biti jednak.

Važno je da omjer predstavnika vlasti i mladih bude jednak kako bi mladi imali priliku sjediti u istom prostoru s donosiocima odluka i direktno zagovarati potrebne politike i programe prema mladima, a da pri tome u startu ne mogu biti preglasani, dodaje Jasmina.

Savjet za mlade već postoji u entitetu Republika Srpska, ali i u zemljama regiona, međutim da bi mladi mogli osjetiti konkretne rezultate osnivanja ovog Savjeta, neophodno je da sam Savjet bude funkcionalan i da mladi djeluju proaktivno te da zagovaraju potrebne programe. Pored zagovaračke platforme, Savjet će imati ulogu praćenja provedbe Zakona o mladima u FBiH i procjenu postojećih programa i politika prema mladima.

(STUDOMAT.ba)