Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) Generacija 3

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice. Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti - 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa.


umid 16p

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

 • Modul I – 19-23.02.2020. godine
 • Modul II – 1-5.04.2020. godine
 • Modul III – 27-31.05.2020. godine

Raspored održavanja modula obuke UMiDp nije konačan i Institut zadržava pravo na njihovu izmjenu. Mjesta održavanja modula će Institut naknadno dostaviti polaznicima/ama. Tokom trajanja modula planirano vrijeme rada je od 09.00 do 18.00 sati s izuzećem prvog i zadnjeg dana zbog dolaska i odlaska polaznika/ca.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca/teljice prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac/teljica prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac/teljica prijave nije ranije pohađao/la obuku UMiDp.
 4. Podnosilac/teljica je državljanin/ka Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac/teljica nije ranije kažnjavan/na niti se protiv nje/njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija 

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije: 1) Curriculum Vitae (CV), 2) članska karta političke stranke čije je podnosilac prijave član/ica ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo, 3) popunjen prijavni obrazac (online).

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava 

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na samir.mahmic@kultbih.org, (Predmet/subject: Upit, 17.01.0-N2.1-4182) ili putem telefona na +387 33 778 765.


JAVNI POZIV

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti – 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te implementacije lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI)

Na osnovi dostavljenih prijava Institut će odabrati najbolje podnosioce/teljice prijave u skladu s navedenim kriterijima. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o stanju njihove prijave, a podnosioce/teljice koji uđu u uži krug odabranih će imati videointervjue prije završne selekcije. Institut će termine za videointervjue dostaviti najkasnije tri dana prije održavanja intervjua.

S odabranim polaznicima/ama obuke Institut će potpisati ugovor o pohađanju obuke.

Šta je UMiD (Uči, misli i djeluj!)?

UMiD (Uči, misli i djeluj!) je Institutov certificirani program obuke omladinskih lidera/ica, tokom kojeg polaznici/e postaju građanima/kama koji svojom voljom preduzimaju inicijative, te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. Tokom obuke mladi imaju priliku razviti osjećaj za timski rad, solidarnost, kreativnost, komuniciranje i druge kompetencije. Tako dobivamo aktivne mlade koji razumiju važnost svoje uloge u društvu. UMiD-om Institut doprinosi učešću mladih u procesima donošenja odluka i podizanju svijesti o aktivnom sudjelovanju mladih u politici. UMiD-om želimo osigurati veću uključenost mladih, razvijati njihovu društvenu odgovornost, utjecati na prevazilaženje predrasuda, osnažiti i jačati partnerstva među njima i na taj način jačati njihovo samopouzdanje. U konačnici, UMiD-om educiramo mlade da budu jedna od pokretačkih snaga društva.

Više o UMiD-u možete saznati iz publikacije koju možete preuzeti na linku: http://mladi.org/myURL/umidbrosura

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere/ice)? 

UMiD za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere/ice od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari/ke kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

U toku 2018. i 2019. g. ovu obuku prošle su dvije generacije, 43 polaznika/ice iz 28 lokalnih zajednica  iz 13 različitih stranaka, registriranih u BiH.

Više o UMiDp možete pogledati i na videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.

Šta je LGI? (Lokalna građanska inicijativa)

Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem kazivanja na konkretne probleme i rješavanje problem u zajednici u kojoj žive.

Pozadina 

Prema istraživanju Instituta iz 2014. godine, od 65 registriranih političkih stranaka u BiH samo njih 14 u svojim službenim programima imali su određene programe za mlade, dok 51 politička stranka ili nije spomenula u svojim službenim programima mlade ili je to učinila sporadično. Omladinski ogranci političkih stranaka ne mogu se podvesti pod brigu o mladima, budući da im je osnovni zadatak jačanje (podmlađivanje) kapaciteta političkih stranaka, a ne briga o mladima. Više od 50% ispitanih mladih ljudi navode da su naklonjeni mladim političarima/kama i smatraju da treba biti više mladih u politici. Značajan postotak mladih smatra mlade političare/ke dobrim, ali nedovoljno utjecajnim, posebno zbog nedostatka iskustva.

S tim u vezi važno je jačati kompetencije mladih političara/ki koje se tiču razumijevanja ekonomskog i društvenog razvoja, razvoja kulture ljudskih prava, razvoja jasnih strategija, vještina davanja prioriteta mladih u političkim agendama, jačanja kapaciteta u vođenju uspješnih zagovaračkih kampanja i lobiranja, vještina učinkovite komunikacije, demokratskog liderstva, umrežavanja s drugim mladim političarima/kama, te učinkovitog predstavljanja njihovih glasača. Dvije generacije obuke UMiD za omladinske političke lidere/ice su educirane upravo o ovim temama.

Utjecaj UMiDp na polaznike/ce obuke  

Polaznici/ce će nakon tri modula biti osposobljeni/ne da kroz svoj politički angažman:

 • Prioritetiziraju pitanja mladih.
 • Razumiju izazove iz domena ekonomskih i socijalnih pitanja.
 • Poštuju ljudska prava, rodnu ravnopravnost i demokratske procese.
 • Kreiraju i provode zagovaračke akcije.
 • Postanu prepoznatljivi akteri političkog živote u lokalnim zajednicama.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca/teljice prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac/teljica prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac/teljica prijave nije ranije pohađao/la obuku UMiDp.
 4. Podnosilac/teljica je državljanin/ka Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac/teljica ranije nije kažnjavan/na niti se protiv nje/njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Obaveze podnosioca/teljice prijave 

Obaveze odabranog podnosioca/teljice prijave su:

 • Prisustvovati na sva tri petodnevna modula i svim planiranim aktivnostima obuke UMiDp, u skladu s dolje navedenim datumima (3 modula u trajanju od po 5 dana) i radnim vremenom.
 • Provesti lokalnu građevinsku inicijativu (LGI).
 • Uplatiti participaciju u visini od 100,00 KM nepovratnih sredstava prije početka 1. modula UMiDp obuke. Participaciju može platiti sam polaznik/ca ili institucija/politička stranka iz koje dolazi. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene polaznicima/ama na vrijeme. Participacija se plaća samo jednom, prije početka 1. modula i ona važi za cijelo trajanje obuke UMiDp.
 • Odabrani polaznici/e UMiDp obuke ne mogu delegirati drugoj osobi ispunjenje ugovornih obaveza, odnosno prisustvo na UMiDp obuci i aktivnostima vezanim za obuku.

Odabranim polaznicima/ama UMiDp obuke bit će osigurani smještaj, ishrana, radni materijali, kao i putni troškovi za vrijeme trajanja obuke.

U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili pojašnjenjima, Institut će kontaktirati podnosioca/teljicu prijave naknadno. Institut može kontaktirati reference koje podnosilac/teljica navede u prijavi.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 12. januara 2020. g., do 22.00 sata.

Prijave dostaviti  putem online obrasca, koji se nalazi na: http://mladi.org/myURL/umidp3generacija

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na samir.mahmic@kultbih.org ili telefonom na +387 33 778 765.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

(STUDOMAT.ba)