Ministrica obrazovanja poručila: Od studenata u Sarajevu očekujem da traže više od dodatnih rokova i olakšica

Ministrica obrazovanja poručila da od studenata u Sarajevu očekuje da traže više od dodatnih rokova i olakšica.


Formiranjem nove vlade Kanton Sarajevo je dobio i novo ministarstvo, ono za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Na čelu ministarstva je Melika Husić-Mehmedović s kojom su novinari Klix-a razgovarali o prioritetima, očekivanjima i planovima za sektor visokog obrazovanja.

Advertisements

Na početku kaže da je samo uspostavljanje ovog ministarstva bilo prioritetno i da se nikada ovoliko nije govorilo o obrazovanju i nauci kao prethodnih nekoliko sedmica, što već smatra uspjehom. Drugi prioritet je Zakon o visokom obrazovanju.

 – Postojeći zakon je prevaziđen, moramo ga modernizirati, učiniti ga fleksibilnijim i moramo dati univerzitetima priliku da dišu i da se razvijaju u pravcu modernih, regionalnih, da ne kažem evropskih i svjetskih univerziteta. Zakon treba relaksirati, dati okvire u kojima se mogu i trebaju kretati univerziteti. Ovako smo bili u situaciji da svake 2-3 godine moramo mijenjati zakon jer ga prevaziđemo. Zato nam treba zakon koji će trajati 10 godina, a sve ostalo ćemo uređivati podzakonskim aktima, kaže Husić-Mehmedović.

Zakon će kreirati komisija od 26 članova, u roku od 60 dana. Ministrica očekuje različita mišljenja i neslaganja, ali vjeruje da će posao biti završen na vrijeme.

 – Komisija je napravljena u tom broju jer imamo malo vremena da finaliziramo zakon. Rok koji sam postavila je izuzetno zahtjevan i samo taj broj članova koji je razbijen na efikasne radne grupe može isporučiti dobar i kvalitetan tekst. U sastavu su dva akademika, dva doktora pravnih nauka, dva generalna sekretara UNSA i još tri pravnika, sve naučne grupacije, Udruženje poslodavaca KS i Privredna komora KS, predstavnici i privatnih i državnih fakulteta, studenti… Težilo se ka jednoj šarolikoj komisiji, ali isključivo akademski vođenoj, tako da će ovo biti prvi zakon koji ne dolazi od ministarstva, nego od komisije. Sigurna sam da će biti žučnih rasprava i sada i kasnije, ali ako ne možemo naći rješenje koje prihvata 25 ljudi, kako onda da nađemo ono koje će prihvatiti 3.000 uposlenika i 30.000 studenata UNSA, kaže Husić-Mehmedović.

Član Komisije će, kako je naknadno odlučeno, postati i ekspert s Pravnog fakulteta.

 – Tragom dobro argumentiranog dopisa koji smo dobili od Pravnog fakulteta i cijeneći njihovu ekspertizu naših kolega, odmah smo reagovali. Komisiji za izradu seta zakona ćemo dodati eksperta s Pravnog fakulteta, kazala je Husić-Mehmedović za klix.ba.

Advertisements

Nakon Zakona o visokom obrazovanju plan je da ista komisija nastavi rad na Zakonu o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

 – Naučnoistraživački rad se i danas tretira u smislu napredovanja u nastavnička zvanja. Time će se komisija baviti, možda je vrijeme da se pravila revidiraju, da se postave strožiji uslovi, a možda da se relaksiraju, u šta čisto sumnjam. Moje mišljenje je da ako hoćemo da nam stvari budu bolje, onda svi moramo raditi malo više, navodi minstrica.

A više očekuje i od studenta. Kaže da je njihov glas izuzetno bitan, zbog čega se nada će u budućnosti biti više korišten za razvojne ideje, a ne samo za olakšice.

 – Jako želim i pozivam ih da se organiziju oko dobrih i perspektivnih ideja i planova, da i oni traže više, da to ne bude samo traženje više rokova ili pojednostavljenje uslova. Živim za dan kada će studenti tražiti strožije uslove zato što će tako dobiti više, ističe Husić-Mehmedović.

Na kraju razgovora osvrnula se i na šokantna iskustva o seksualnom zlostavljanju iznesena na Facebook grupi “Nisam tražila”, među kojima se često spominju visokoškolske ustanove i profesori iz Sarajeva.

 – Nulta tolerancija prema bilo kojoj vrsti seksualnog uznemiravanja. Na sjednici Vlade KS je bilo govora o tome, prave se kriteriji da ispravno pristupimo tom problemu. Neke stvari su daleko prevazišle pitanja etike, to su pitanja za tužilaštvo i pravni put je ono što sto posto podržavamo u svakom slučaju, zaključila je Husić-Mehmedović.