Komisija koja će kreirati novi Zakon o visokom obrazovanju u KS ima čak 25 članova

Zakon bi trebao regulisati brojna pitanja i probleme u oblasti visokog obrazovanja, a njegova implementacija trebala bi početi od naredne akademske godine.


UNSA 1

Komisija koja ima rok od 60 dana da izradi tekst Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu, broji čak 25 članova.

Očekuje se da će zakon regulisati brojna pitanja i probleme u oblasti visokog obrazovanja, a njegova implementacija trebala bi početi od naredne akademske godine.

Predsjednik Komisije je akademik Miloš Trifković, a članovi su Tarik Zaimović (profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA), Damir Marjanović (profesor genetike i bioinžinjeringa i nezavisni zastupnik u Skupštini KS), Dženana Husremović (profesorica na Filozofskom fakultetu UNSA), Adla Isanović (profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti UNSA), Asif Šabanović (profesor na IUS-u, naučni istraživač i generalni sekretar ANUBiH), Naris Pojskić (direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju), Vedad Smailagić (profesor na Filozofskom fakultetu UNSA), Sead Turčalo (dekan Fakulteta političkih nauka UNSA), Aida Kulo-Ćesić (profesorica na Medicinskom fakultetu UNSA), Arzija Pašalić (dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA), Amila Akagić (profesorica na Elektrotehničkom fakultetu UNSA), Selma Kadić-Maglajlić (profesorica na Ekonomskom fakultetu UNSA), Muhamed Hadžiabdić (profesor na IUS-u), Vedad Silajdžić (profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA), Vedran Jakupović (profesor na SSST-u i zastupnik NiP-a u Skupštini KS), Mensur Zoletić (generalni sekretar Internacionalnog Burch Univerziteta), Kenan Filipović (rukovodilac pravne službe na UNSA), Adisa Hota-Peljto (stručna saradnica za visoko obrazovanje i nauku u nekadašnjem Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS), Azra Ivazović (Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje u bivšem Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS) i Berina Smajović (Elektrotehnički fakultet UNSA), prenosi klix.ba.

Dio komisije bit će i predstavnik studenata, predstavnik Privredne komore KS i predstavnik Udruženja poslodavaca KS.

Zadatak Komisije je da Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS dostavi tekst zakona kojim se cjelovito i sveobuhvatno trebaju prirediti i pravno urediti obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području KS, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, rukovođenje, finansiranje i upravljanje visokoškolskim ustanovama, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova te organizacija, studija, prava i obaveza studenata.

Također, zakon treba tretirati uslove za sticanje diploma i drugih javnih isprava, način osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja, kao i naučni i umjetnički razvoj i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području KS te pitanja koja se pojavu u toku rada Komisije, a za koja se ocijeni da ih je nužno zakonom urediti.

Komisiji je dozvoljeno da organizuje radne grupe te po potrebi i za specifična pitanja iz domena zadataka ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade predloži angažman eksternih članova.