Izrada dokumenta “Strategije prema mladima KS” bit će završena tokom 2016. godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT izraditi strategiju prema mladima KS u toku ove 2016. godine, što je i jedan od programskih zadataka ovog ministarstva.


Zaključeno je ovo na jučerašnjem sastanku resornog ministra Elvira Kazazovića sa predstavnicima pomenutog instituta Belmom Gijom, Katarinom Vučković i Abelom Purivatrom.

Advertisements

Kako je saopšteno iz Press službe KS, Strategija će biti u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i predstavljat će važan dokument koji bi trebao definirati prioritetne politike prema mladima usmjerene ka poboljšanju njihovih životnih uvjeta u Kantonu, istaknuto je tokom sastanka.

Advertisements

– ‘Strategija prema mladim’ jeste zapravo dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije, pojasnila je predstavnica Gijo.

(STUDOMAT.ba)