QS 2015: Univerzitet u Sarajevu među prvih 120 u EECA regiji

Jedan od najprestižnijih sistema za rangiranje univerziteta, QS World University Ranking, objavio je rezultate rangiranja za 2015. godinu.


QS ranking

Univerziteti su analizirani u devet kategorija: akademska reputacija, reputacija kod poslodavaca, brojčani odnos nastavnici/studenti, nastavno osoblje sa doktoratom, strani studenti, citiranost radova i web utjecaj. Rangiranje se provodi u cijelom svijetu, a pored centralne liste, uvedeno je i makroregionalno rangiranje.

Bosna i Hercegovina je sa još dvadeset zemalja u regiji Emerging Europe and Central Asia (EECA) – Dolazeća Evropa i Centralna Azija. Ove godine je evaluirano više od 500 univerziteta iz ove makroregije, od tog je rangirano njih 300, a podaci objavljeni za top 150.

Svaki treći od ovih 150 univerziteta je iz Rusije. Među prvih 100 je 12 univerziteta iz Turske, 10 iz Poljske, po 8 iz Češke i Kazahstana. S područja bivše Jugoslavije, 6 univerziteta se kvalifikovalo među prvih 150: Ljubljana (na 25. mjestu), Zagreb (38), Beograd (66), Maribor (80), Sarajevo (111-120) i Novi Sad (131-140).

Ovaj uspjeh Univerziteta u Sarajevu posebno dobija na značaju uporede li se uslovi u kojim bosanskohercegovački univerziteti djeluju s uslovima u ostalih 19 država, od koji je 10 članica EU, navodi se u saopštenju iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)