“Menadžment u obrazovanju“, nova knjiga autora mr. Ermina Kuke

Knjiga je nastala na temelju urađene magistarske teze pod naslovom “Mjesto i uloga menadžmenta u uspostavljanju sistema neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, odbranjene na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.


knjiga ermin kuka

Knjiga je nastala na temelju urađene magistarske teze pod naslovom “Mjesto i uloga menadžmenta u uspostavljanju sistema neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, odbranjene na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

knjiga ermin kukaBavi se stanjem i perspektivama neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini uz inkorporiranje menadžmenta u taj sistem. Knjiga je od posebnog značaja svima onima koji se bave tematikom obrazovanja i menadžmenta, menadžerima i obrazovnim djelatnicima, a osobito mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, kao i šire, s ciljem prepoznavanja neformalnog obrazovanja, temeljenog na načelima i principima menadžmenta, kao jednog od bitnih faktora njihova budućeg društvenog i poslovnog uspjeha, te osobnog razvoja.

Knjiga ima ukupno 236 strana i izašla je iz štampe u izdanju Štamparije Fojnica d.o.o. Fojnica.

Izvod iz recenzija

Knjiga “Menadžment u obrazovanju“ nastala je na temelju urađene magistarske radnje pod naslovom “Mjesto i uloga menadžmenta u uspostavljanju sistema neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, odbranjene na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr. Faruka Jašarevića. Komisiju za odbranu magistarske radnje su činili: prof. dr. Aziz Šunje, predsjednik, prof. dr. Faruk Jašarević, član/mentor, prof. dr. Srebrenka Viđen, član, ass. Ehlimana Spahić, zapisničar.

“Autor u svojoj knjizi ističe brojne činjenice i podatke koji govore o razvoju i djelovanju svijesti djelatnika u sektoru neformalnog obrazovanja. Konkretnim i jasnim prikazivanjem zaključaka, kao i nedvosmislenim ukazivanjem na probleme s kojima se sektor neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini suočava, autor prepoznaje i temeljito analizira komplementarnost i diferentnost pomenutih problema i jasno naznačava trendove budućeg razvoja nudeći konkretna rješenja za uspostavljanje sistema neformalnog obrazovanja na razini Bosne i Hercegovine, a koji bi se temeljio na menadžmentu kao novoj paradigmi u djelovanju i funkcioniranju organizacija i institucija neformalnog obrazovanja.”,  Prof. dr. Faruk Jašarević

“Knjiga magistra Ermina Kuke, predstavlja savremeni pristup društvenim naukama, koji je na prostorima Balkana tek u fazi razvoja. Plastično predstavljanje uloge menadžmenta, kao jedne posve nove, ali neizmjerno važne grane u procesu razvoja društva Bosne i Hercegovine, najveći je motiv koji mora podstaći svakog zaiteresovanog čitaoca da se redovno služi ovom knjigom.
Više nego li o samom značaju menadžmenta, knjiga govori o značaju obrazovanja i to onog neformalnog. Iako, priznajemo da živimo u vremenima kada je kritika formalnog obrazovanja dostigla vrhunac, naročito u zemaljma u razvoju kakva je i Bosna i Hercegovina, ovo djelo vrši djelimičan zaokret i promoviše usklađenost formalnog i nefomalnog obrazovanja, kao kohezije u formiranju funkcionalnih društvenih struktura i održivih ekonomskih sistema.”,  Mr. Dritan Abazović

 (STUDOMAT.ba)