Međunarodne AIESEC prakse za studente

AIESEC, najveća organizacija vođena od strane studenata, je međunarodna platforma kroz koju mladi ljudi otkrivaju i razvijaju svoj potencijal i vrše pozitivan uticaj na društvo. Radeći u partnerstvu sa kompanijama i univerzitetima, AIESEC ima preko 60 godina iskustva u razvoju mladih lidera sa internacionalnim iskustvom.


aiesec logo

AIESEC, najveća organizacija vođena od strane studenata, je međunarodna platforma kroz koju mladi ljudi otkrivaju i razvijaju svoj potencijal i vrše pozitivan uticaj na društvo. Radeći u partnerstvu sa kompanijama i univerzitetima, AIESEC ima preko 60 godina iskustva u razvoju mladih lidera sa internacionalnim iskustvom.

aiesec logoAIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1953. godine, što nas čini jednom od najstarijih AIESEC zemalja svijeta. Kao dio Jugoslavije, lokalni komitet u Sarajevu je prva kancelarija AIESEC-a u BiH.

Od tada, hiljade studenata su bili članovi organizacije. AIESEC je u BiH djelovao i u najtežim uslovima, u periodu rata od 1992. do 1995. godine. Organizacija je uspjela da se održi i funkcioniše u uslovima u kojima bi rijetki to uspjeli.

AIESEC BiH je stekao status nezavisnog člana 1993. godine. Na početku 2000. godine AIESEC u Sarajevu je stekao status punopravnog člana, a nedugo zatim, 2004., i AIESEC Mostar. Od 2011. godine incijativa se pokazala i u Zenici i Banja Luci, koje su u 2012. godini postale i oficijelne ekstenzije AIESEC- BiH.

Danas AIESEC BiH djeluje u 4 grada te i dalje uključuje mnoge studente i mlade ljude u svoj rad i pruža im priliku za lični i profesionalni razvoj.

Program dolaznih i odlaznih praksi  je  najpoznatija aktivnost AIESEC-a.

Postoje  dvije vrste praksi: GCDP (Global  Community Development) i GIP (Global Internship Programme), tačnije stručne i razvojne prakse na koje se može prijaviti svaki student ili osoba koja je diplomirala unazad dvije godine, a mlađa je od 30 godina.

Studenti koji žele da steknu radno iskustvo, rade na individualnom napretku u sklopu svog zanimanja kao i u okviru širih društvenih normi, a pri tom upoznaju drugu zemlju i kulturu, mogu to ostvariti na najboljem mjestu: u AIESEC-u.

Bosna i Hercegovina raspolaže mladim kadrom koji je željan znanja i iskustva, ali to znanje kao i  usavršavanje u struci  donedavno nisu imali gdje steći: lokalna neopremljenost, ekonomska kriza i brojni drugi razlozi su predstavljale otežavajuće okolnosti pri stjecanju radnih vještina, ali to se napokon promijenilo.

Studenti sada mogu otići u inostranstvo i raditi posao u okviru struke, ali i struke širih društvenih okvira, u bilo kojoj od 113 zemalja svijeta  u kojima AIESEC djeluje bez ikakvih poteškoća.

GIP (Global Internship Programme) – ova praksa je namjenjena studentima koji žele razviti svoja akademska znanja i vještine kao i unaprijediti sebe kroz rad u nekoj firmi koja je partner  AIESEC-a. Ukoliko se praktikant pokaže kao sposoban i kvalificiran za obavljanje prakse, postoji mogućnost da dobije trajno zaposlenje u firmi u kojoj obavlja praksu.

GCDP (Global Community Development Programme)  podrazumijeva  rad u dobrotvornom sektoru i nevladinim organizacijama. Glavni cilj razvojnih praksi je pozitivan utjecaj i razvoj lokalne zajednice. Podrazumijeva istraživački rad, kreiranje strategija za finasiranje organizacija, edukacijski programi za promovisanje različitih kultura… Primjeri ovih praksi su  podučavanje engleskog jezika, globalnih tema poput nasilja, droge, AIDS-a u školama ili kampovima i sl.

Prakse traju od šest sedmica do godinu i pol dana, a vremenski okvir studenti mogu da odaberu u skladu sa praksom koja im se dopada. Pored fleksibilnog vremena koje je prilagođeno  potrebama studentskog života i standarda, premija svega jeste da su plaćeni smještaj i hrana praktikantima cijelo vrijeme dok su na praksi.

Za stručne (GIP) prakse studenti dobiju platu koja je dovoljna za smještaj, hranu i džeparac, a za razvojne prakse (GCDP) obezbijeđen je mjesečni džeparac, besplatni smještaj i hrana.

Napokon imate priliku da teoriju pretvorite u praksu, a vi ćete biti nova osoba sposobnija od one jučer.

Sve što je potrebno jeste javiti se na e-mail: zelim.praksu@gmail.com

Za više informacija posjetite: www.aiesec.ba

(unmo.ba/aiesec.ba)