Međunarodna ljetna škola na Univerzitetu u Sarajevu “Rethinking the Culture of Tolerance”

U periodu od 19. do 25. septembra 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu bit će održana treća po redu međunarodna ljetna škola "Rethinking the Culture of Tolerance", u organizaciji Univerziteta Bicocca u Milanu, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.


Rethinking the Culture of Tolerance

Ovogodišnja tema ljetne škole je: Tolerance and Conflict Prevention and Resolution, from the Neighbourhoods to the International Community.

Svečano otvaranje međunarodne ljetne škole “Rethinking the Culture of Tolerance“ bit će upriličeno u ponedjeljak 19. septembra 2016. godine s početkom u 9:00 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom prisutnima će se obratiti ambasador Italije u BiH i rektori Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U okviru međunarodne ljetne škole bit će održana i izložba fotografija “KO.existence”, te međunarodna konferencija o temi “Rethinking the Culture of Tolerance”.

Otvaranje izložbe fotografija “KO.existence” bit će upriličeno u ponedjeljak 19. septembra u 19:00 sati u prostorijama Public Room galeriji “Evergreen” (Avdage Šahinagića 6, Sarajevo). Dvojica fotografa Matteo Ceschi (iz Milana, Italija) i Jim Marshall (dugogodišnji stanovnik Sarajeva, porijeklom iz Škotske) osmislila su “KO.existence” – crno-bijelu fotoreportažu inspiriranu temom međunarodne ljetne škole “Rethinking the Culture of Tolerance”.

U srijedu 21. septembra 2016. godine sa početkom u 17:00 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru međunarodne ljetne škole bit će održana međunarodna konferencija o temi “Rethinking the Culture of Tolerance”.

Međunarodna ljetna škola se održava uz učešće brojnih predavača sa evropskih i regionalnih univerziteta, kao i 40 studenata iz više od 20 država.

Pitanje tolerancije je jedno od najizazovnijih u savremenom svijetu. Moderni diskurs tolerancije historijski se pojavljuje zajedno sa onim o pluralizmu, slobodi i autonomiji, te pluralističko društvo na globalnom nivou, u Evropi posebno, traži više nego ikada ozbiljno promišljanje samog koncepta zajedno sa kontekstualizacijom obrazaca i prakse tolerancije kao odgovora na nove modele netolerancije i diskriminacije.

Predavanja i seminari trećeg izdanja će se fokusirati na različite obrasce društvenog sukobljavanja u mikro, srednjim i makro dimenzijama. Ispitivat će se i razgovarati o teorijskim konceptima tolerancije, poštovanja i priznanja i njihovog praktičnog značaja u prevenciji strukturnih i političkih oblika nasilja, kao i potraga za pravednim i trajnim rješenjima sukoba u stabilnim demokratijama i tranzicijskim postkonfliktnim društvima.

Ova škola predstavlja dio trogodišnjeg projekta navedenih univerziteta s ciljem podizanja svijesti o toleranciji kao jednom od ključnih pitanja savremenog svijeta. Ljetna škola je 2014. godine održana na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 2015. godine je realizirana na Univerzitetu u Milanu, a 2016. godine organizira se na Univerzitetu u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)