Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uvodi studij na engleskom jeziku: Cilj je privući studente iz inostranstva

Cilj je obezbjeđenje većeg broja nastavnika i studenata iz inostranstva putem nastave na engleskom jeziku i internacionalizacije.


medf uinsa

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu iz godine u godinu je sve više prisutan u internacionalnim krugovima. Cilj je obezbjeđenje većeg broja nastavnika i studenata iz inostranstva putem nastave na engleskom jeziku i internacionalizacije.

Osim toga cilj je u budućnosti omogućiti bolju prohodnost diplomaca Medicinskog fakulteta. Fakultet je postao član u Asocijacije medicinskih fakulteta Evrope (AMSE).

Medicinski fakultet je proteklih mjeseci učestvovao na tri velika međunarodna projekta. Jedan od projekata se odnosi na uvođenje dualnog obrazovanja u visoko obrazovanje Bosni i Hercegovini. Započet je i projekat za digitalizaciju odnosno uvođenje platformi za online učenje.

Trenutno je u pripremi nastava na engleskom jeziku na studiju stomatologije i priprema ponude kurikuluma određenih predmeta širom Evrope i svijeta. Studenti imaju priliku da slušaju jedan predmet mjesec dana na engleskom jeziku.

Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu.