Takmičenje za najbolji esej studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu

Povodom obilježavanja 75 godina postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za najbolji studentski esej na temu: “Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”


pravni fakultet unsa

Studenti/ice su slobodni prilikom izbora naslova teme u okviru prednje navedene generalne teme. Studenti/ice biraju jedan od različitih elemenata nasljeđa MKSJ (analiza određenog slučaja ili slučajeva MKSJ, Statut MKSJ, analiza sudske prakse MKSJ i drugo).

Uslovi:

Nagradni konkurs se provodi u 2 kategorije.

  • Prvu kategoriju čine studenti I ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  • Drugu kategoriju čine studenti II i III ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Eseji treba da imaju od 8-12 (maksimalno) stranica, pisani u skladu sa uputama za autore Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu (upute dostupne na linku OVDJE.)

Rokovi i način predaje

Predaja eseja će se vršiti najkasnije do 10.04.2021. godine,

Eseji će se predavati na protokol Dekanata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u štampanoj formi u zatvorenoj koverti pod šifrom svakim radnim danom u periodu od 12-14h. U posebnoj koverti navesti razjašnjenje šifre uključujući ime i prezime stodenta/ice, godinu i ciklus studija, broj indeksa, kontakt adresu i broj telefona.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na web stranici Pravnog fakulteta 23.04.2021. godine

Nagradni fond:

1. kategorija

  1. mjesto 400,00 KM
  2.  mjesto 300,00 KM
  3. mjesto 200,00 KM

2. Kategorija

  1. mjesto 500,00 KM
  2. mjesto 300,00 KM
  3. mjesto 200,00 KM

Prezentacija nagrađenih eseja

Prezentacija nagrađenih eseja će se održati putem webinara, koji će se organizirati do 28.04.2021. godine, o čemu će nagrađeni studenti/ice biti blagovremeno obaviješteni.