Master-programi Ekonomskog fakulteta UNSA rangirani među najbolje u svijetu

Eduniversal je u 2021. godini uvrstio pet master-programa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na visokim pozicijama.


Ekonomski fakultet UNSA
Ekonomski fakultet UNSA

Jedan od najznačajnijih svjetskih sistema za rangiranje univerziteta Eduniversal, u okviru svoje rang-liste „Najbolji master i MBA programi“ („Best masters and MBA Programs“), pozicionirao je master-programe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu među top- 200.

Advertisements

Eduniversal je u 2021. godini uvrstio pet master-programa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na visokim pozicijama: na osmom (8) mjestu je „Ekonomija i menadžment javnog sektora i okoliša“, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, dok je program „Menadžment i informacioni sistemi“, u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH, na devetom (9) mjestu; master-program „Marketing“ zauzima sedamnaesto (17) mjesto, „Finansijski menadžment“ dvadeseto (20) mjesto, te program iz oblasti primijenjenih finansija – nekretnine trideset deveto (39) mjesto.

„Best masters and MBA Programs“ jedina je međunarodna rang-lista koja evaluira i rangira samo master-programe iz 51 oblasti. Ovaj sistem ocjenjuje programe koji se ističu svojim utjecajem, inovativnim rezultatima i kreativnim pristupom.

Advertisements

Eduniversal rangira programe prema strogim kriterijima, uzimajući u obzir kvalitet programa, njegovu relevantnost i rezultate te međunarodnu prepoznatljivost, a temelji se na tri glavna kriterija: reputacija programa, plaća od prvog zapošljavanja diplomanata, te zadovoljstvo studenata. Zadovoljstvo studenata je najvažnija tačka s obzirom na to da predstavlja jedinstven aspekt u rangiranju.

Analizirano je više od 22.000 programa iz 136 zemalja iz svih dijelova svijeta, a njih 5.416 je rangirano. Činjenica da se master-programi EFSA-e nalaze među 40 prvih pozicija na ovoj poznatoj međunarodnoj listi predstavlja još jednu potvrdu vodeće pozicije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, EFSA je početkom ove godine ponovo dobio i AACSB – američku institucionalnu akreditaciju za kvalitet na maksimalan period, od pet godina.