Kako se piše: Da bog da ili dabogda?

Znate li vi kako se piše: da bog da ili dabogda ili da bogda?


Da bog da ili dabogda

Piše se spojeno, dakle dabogda.

Spojeno dabogda je prilog za izricanje želje i proklinjanja:

 – Dabogda ti se desilo to i to…

To je rječca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i slično:

 – dabogda živio sto godina; dabogda jezik pregrizla…

Od ovoga treba razlikovati upotrebu veznika da, imenice bog ili Bog i glagola dati, da u doslovnom značenju:

 – Molimo se da Bog da svima zdravlja, sreće i uspjeha!

“Bogdo” je prilog koji znači srećom, kojom srećom:

 – Da, bogdo, imam brata…