Logička mozgalica: Koja će se kanta prva napuniti vodom?

Koja će se kantica napuniti prva?


d75ab65a78bd97761b09e13ef8

Koja kanta će se prva napuniti? Ovo je ono što znamo:

  • Cijev koja ide do 4 je zatvorena.
  • Cijev koja ide do 5 također je zatvorena.
  • Imajte na umu da je 3 niže od 2.

d75ab65a78bd97761b09e13ef8 1

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…