KULT BiH: Podrška Prijedlogu okvirnog zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih osoba u BiH

Institut za razvoj mladih KULT razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.


Institut za razvoj mladih KULT razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.

Advertisements

– Institut smatra da su mladi ljudi ključni dio populacije koji može i treba voditi proces demokratizacije društva u BiH i regiji. Da bi to bilo moguće, važna je opredijeljenost donosioca odluka za uspješnu i održivu politiku prema mladima, navode iz KULT-a.

Zbog toga je bitno naglasiti kako je Parlamentarnoj skupštini BiH dostavljen Prijedlog okvirnog zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih osoba u Bosni i Hercegovini čiji je ovlašteni predlagač Niko Lozančić, zastupnik HDZ BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prijedlog okvirnog zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih osoba u Bosni i Hercegovini u članu 4. Prijedloga ovog zakona posebno tretira potpuno ili djelomično oslobađanje od obaveze plaćanja poreza, doprinosa ili taksi koje se obračunavaju na plaće ili izdvajaju iz plaća te da su poslodavci u potpunosti oslobođeni obračuna uplate bilo kakvih poreza i doprinosa koji se obračunavaju na plaću uposlenika osim doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje te da se porezi i doprinosi umanjuju za 50% za one poslodavce koji uposle mlade osobe od 29 do 35 godina života, kako je navedeno u članu 5. Prijedloga zakona.

Dodatno olakšice za poslodavce bi garantirao član 8. Prijedloga zakona u kojem se navodi da upošljavanje mladih osoba garantira prioritet za druge vrste poticaja, podrške i pomoći koje dodjeljuju institucije vlasti na svim nivoima.

Advertisements

Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture, sporta i mladih uradio istraživanje koje je pokazalo kako je nezaposlenost najveći problem mladih ljudi u Bosni i Hercegovini u kojoj je prema podacima Zavoda za statistiku i Agencije za rad i zapošljavanje BiH nezaposleno preko 560.000 osoba od kojih je čak polovina sa navršenih 15 do 35 godina života.

Zbog toga Institut za razvoj mladih KULT daje javnu podršku Prijedlogu okvirnog zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih osoba u BiH, tim više što su mlade osobe prijavljene kod odgovarajućih Službi za zapošljavanje, a za koje Službe za zapošljavanje plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje i druge doprinose u najproduktivnijim godinama ali i u potpunoj životnoj i socijalnoj ovisnosti i nesigurnosti.

Usvajanjem ovakvog zakonskog riješenja i njegovom primjenom društvo bi garantiralo realnu šansu za radni angažman mladih ljudi koji posjeduju stručna znanja i kompetencije za rad, zaradu i sticanje radnog iskustva. Tako bi se brzo i efikasno pospješio proces zapošljavanja mladih osoba te povećala ukupna radna aktivnost ali i smanjio broj osoba koje rade na crno, navodi se u saopštenju iz Instituta za razvoj mladih KULT.

(STUDOMAT.ba)