KS: Nezaposleni u jedinstvenoj bazi podataka

Pripreme zajedničkog projekta za izradu jedinstvene baze podataka nezaposlenih osoba i korisnika socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, bile su tema jučerašnjeg sastanka ministra za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Muamera Bandića sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga Paulom Popoire Gomes i savjetnikom za informacione sisteme Roelom van Drielom


Današnji sastanaka ministra i direktora javnih ustanova sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga; Foto: Vlada KS
Današnji sastanaka ministra i direktora javnih ustanova sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga; Foto: Vlada KS

Pripreme zajedničkog projekta za izradu jedinstvene baze podataka nezaposlenih osoba i korisnika socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, bile su tema jučerašnjeg sastanka ministra za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Muamera Bandića sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga Paulom Popoire Gomes i savjetnikom za informacione sisteme Roelom van Drielom.

Današnji sastanaka ministra i direktora javnih ustanova sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga; Foto: Vlada KS
Sastanak ministra i direktora javnih ustanova sa savjetnicom za međunarodnu socijalnu politiku grada Haaga; Foto: Vlada KS

Cilj projekta je smanjenje broja nezaposlenih osoba i njihovo kvalitetnije i neposrednije uvezivanje s 12.000 privrednih subjekata registriranih u KS-u, te efikasnije vođenje socijalne politike u Kantonu Sarajevo, javlja Fena.

Nosilac ovog projekta bit će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a, implementatori Služba za zapošljavanje i Centar za socijalni rad KS, uz koordinaciju Sarajevske razvojne agencije SERDA, a njegovu stručnu izradu i finansiranje će preuzeti grad Haag.

Na sastanku je naglašeno da se u izradu ovog projekta aktivno uključe predstavnici ministarstava obrazovanja, nauke i mladih, zdravstva, privrede i boračkih pitanja Kantona Sarajevo, čiji bi predstavnici bili u radnom timu za konačnu finalizaciju i izradu ovog izuzetno značajnog i reformskog projekta za Kanton Sarajevo.

Predstavnici grada Haaga su najavili da će sagovornicima poslati dodatne upitnike radi upotpunjavanja svih potrebnih informacija da bi se pristupilo izradi projekta. Predstavnici će obići dva općinska biroa za zapošljavanje i Centar za socijalni rad KS-a.

“Postojeća legislativa omogućava izradu projekta, pa tako i ovog koji je za nas veoma značajan. U slučaju da se tokom njegove realizacije ukaže potreba za izmjenom nekog zakonskog akta spremni smo u tom pravcu odmah reagirati te na taj način omogućiti njegovu punu implementaciju u naše postojeće sisteme zapošljavanja i socijalne zaštite”, kazao je ministar Bandić.

Bandić je dodao da je cilj projekta da se onemogući svaki vid zloupotrebe prilikom korištenja nekih od 28 prava propisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti KS-a koja trenutno koristi 52.000 korisnika u KS-u i 72.300 osoba koji se nalaze na evidenciji kod Službe za zapošljavanje KS-a, kao i da se njegovom primjenom unaprijede postojeći sistemi.

Sastanku su prisustvovali i direktori SERDA-e Ševkija Okerić, Centra za socijalni rad KS-a Mirsada Poturković i Službe za zapošljavanje KS-a Igor Kamočaji, a učesnici sastanka su se složili da za ovakav jedan projekt postoji velika potreba, jer je zajednički cilj uspostavljanje jedinstvene baze podataka nezaposlenih i osoba u stanju socijalne potrebe, te njihovo uvezivanje s poslodavcima koji traže radnu snagu, da bi se kreirali i eventualni kvalitetni programi obuke za nezaposlene osobe u skladu s potrebama i zahtjevima poslodavaca.

(Radiosarajevo.ba)