RS: Preliminarna rang lista stipendista koji studiraju u inostranstvu

Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je jučer na portalu Vlade RS preliminarne rang-liste za studente stipendiste I, II i III ciklusa studija koji studiraju u inostranstvu.


Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je jučer na portalu Vlade RS preliminarne rang-liste za studente stipendiste I, II i III ciklusa studija koji studiraju u inostranstvu.

Advertisements

Pravo na stipendije imaju studenti koji studiraju na studijskim programima koji se ne izvode u RS, a na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja utvrđena aktom ministra.

Prema preliminarnoj rang-listi, od 135 prijavljenih studenata 56 je ispunilo uslove predviđene konkursom, i to: 14 studenata na prvom ciklusu studija, 10 studenata na drugom ciklusu studija i 32 studenta na trećem ciklusu studija. Nepotpune i neblagovremene prijave se nisu razmatrale.

Stipendije se dodjeljuju jednokratno, a iznos stipendije na prvom ciklusu je 2.500,00 KM, na drugom 3.000,00 KM, a na trećem 3.500,00 KM.

Advertisements

Podnosioci prijava imaju pravo prigovora ministru u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste, odnosno do 19.01.2013. godine.

Na osnovu razmotrenih prigovora biće formirana konačna rang-lista koja će biti krajem januara objavljena na Portalu Vlade RS.

(Frontal)