Kako bolje učiti: Nekoliko koraka do položenog ispita

Postoji nekoliko tehnika pamćenja čija će vam primjena vrlo olakšati život. Ne zaboravite da vi sami u stvari imate najbolju tehniku učenja koja odgovara samo vama, samo je možda još uvijek niste otkrili. Evo nekoliko korisnih savjeta kako da pamtite brže, bolje i efikasnije.


happy student e1604042747752

1. Koristite mnemotehnike

Mnemotehnike, odnosno specifične mentalne strategije za poboljšavanje pamćenja, koriste se kako bismo lakše usvojili i zapamtili važne informacije. Princip na kojem funkcionišu mnemotehnike je prilično jednostavan. Ako želite da zapamtite neku novu informaciju potrebno je dovesti je u vezu s nečim poznatim, tako nastaju asocijacije koje se skladište u dugoročnom pamćenju i samim time teže ćete ih zaboraviti.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kad čujemo ili pročitamo neku riječ ili misao mozak automatski stvara auditivnu, kinestetičku ili slikovnu predstavu o tom pojmu. S obzirom na način na koji vaš mozak stvara predstave i obrađuje podatke moguće je izabrati odgovarajuću mnemotehniku.

2. Imajte selektivni pristup

Čim krenete u školu prvo vas uče da ne treba da učite sve. Treba da izdvojite ono najvažnije, prilagodite ovaj pristup sebi – podvlačite različitim bojama, prepisujte u svesku i pravite bilješke najvažnijih definicija i teza. Najveća umjetnost u učenju i najteža vještina za savladavanje je to da ne učite nepotrebne stvari, već da shvatite suštinu. Dok iščitavate, obratite pažnju na boldirani dio teksta, na grafikone, tabele, ilustracije. Te vizualne predstave su od i te kakvog značenja da putem asocijacija upamtite neki sadržaj. Naravno, tokom predavanja, obavezno obratite pažnju na to šta profesor ističe kao suštinu, to zapišite i prilikom učenja se time rukovodite.

studying at night

3. Učite sa razumijevanjem

Sve se lakše pamti ukoliko ima smisla. Vi morate pronaći taj smisao i razumjeti ono što čitate. Kada je to jasno, pamćenje nekog sadržaja je logičan ishod. Čak i ako vam je nešto nerazumljivo ili teško za pamćenje, pokušajte da nađete način da sebi to približite, crtajte šeme i tabele, obojite markerom najvažnije, pišite ključne riječi sa strane na marginama ili zalijepite stiker. Napravite sebi asocijaciju na neku temu, lekciju, paragraf.