Pravo na prijavu imaju studenti koji se upisuju kao budući brucoši za jesenji semestar, a imaju odgovarajuće rezultate na relevantnim standardizovanim testovima (novi SAT 1300 poena, stari SAT – CR+M 1250 poena ili više, ACT 28 poena ili više), kao i GPA (prosjek ocjena) 3.5. Takođe, potrebno je dostaviti i pripremni kurikulum za koledž sa dostignućima naprednog nivoa matematičkog kursa tokom ili prije završne godine srednje škole i zapisnik o priznanjima, naprednim plasmanima (AP) i međunarodnim kursevima (IB), koji su dostupni u srednjim školama kandidata.

Međunarodni studenti moraju dostaviti TOEFL i SAT ili ACT rezultate testova. Proces prijave se sastoji iz dva dijela: pisanje neformalnog obrazloženja(najviše 250 riječi) i formalnog eseja (najviše 500 riječi), a zatim se ta dva dokumenta šalju na email adresu: ugadm@simmons.edu. Stipendija obuhvata punu školarinu, obavezne takse i smještaj.

Dodatna godišnja nagrada od 3.000 dolara je namijenjena za inostrane studente, kratkoročne kurseve, letnje pripravničke školarine ili podršku za istraživanja. Stipendija se dodjeljuje za vrijeme trajanja četvorogodišnjeg perioda dodiplomskih studija.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2017. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Mladiinfo.me)