Konkurs za godišnju studentsku nagradu Fondacije “Za srpski narod i državu”

Fondacija „Za srpski narod i državu“ raspisuje konkurs za godišnju studentsku nagradu. Konkurs se raspisuje za studente iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.


Teme:

 1. Evrointegracije: Mini Šengen i regionalna saradnja
 2. Izazovi i perspektive moderne demokratije

Rok za slanje eseja: 10.06.2021.

Nagrada:

 1. mjesto – 1500 EUR
 2. mjesto – 1000 EUR
 3. mjesto – 700 EUR

Fondacija „Za srpski narod i državu“ Vas poziva da im do 10. juna pošaljete esej na jednu od predloženih tema. Esej bi trebalo da sadrži nove kreativne ideje zasnovane na kritičkom promišljanju savremenih izazova. Esej mora da ispunjava sljedeće uslove:

 • da nije objavljivan do dana apliciranja
 • maksimalne veličine do 3000 riječi
 • pisan na srpskom jeziku, ćiriličko pismo
 • posebno će se vrednovati eseji koji su teorijski utemeljeni

Najbolji eseji odabrani od strane Žirija kao i rang lista biće objavljeni 25. juna na sajtu Fondacije.

Žiri čine:

 1. dr Žika Bujuklić – redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 2. dr Branko Rakić – redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 3. dr Milica Vesković Anđelković – docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 4. Ivan Mrkić – diplomata
 5. Zoran Milivojević – diplomata

Uslovi za učestvovanje na konkursu:

 • da je student osnovnih ili master akademskih studija na fakultetima iz polja društveno-humanističkih nauka
 • da nema navršenih više od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa

 Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz esej:

 • obrazac 1
 • obrazac 2
 • uvjerenje o državljanstvu
 • fotokopija lične karte/pasoša (izvod iz čitača) studenta
 • uvjerenje o studiranju

Esej zajedno sa dokumentacijom treba poslati do 10. juna na mejl office@fondacijasnd.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje: