Konferencija “Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” u Banjaluci

Konferencija Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, održava se u utorak, 19. maja 2015. godine, sa početkom u 09.00 časova, u Sali za prezentacije u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.


FINHED logo SHORT

Konferencija je namijenjena predstavnicima javnih i privatnih visokoškolskih ustanova, studentskih organizacija, nadležnih entitetskih/kantonalnih ministarstava, agencija i centara u oblasti visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine.

Konferencija se organizuje u okviru realizacije TEMPUS projekta ”Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji” (”Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED” (530550-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-SMGR).

Koordinator projekta je Univerzitet u Beogradu, Srbija. Više informacija o projektu možete da pronađete na internet stranici: FINHED.

Prilog: Program rada

(unibl.org)