Imajte na umu da su ove cijene samo prosječne i da će cijena zavisiti isključivo od vašeg načina života, vrste programa koji proučavate, bilo da je to javna ili privatna institucija i mnogi drugi faktori. U nastavku saznajte koliko biste morali u prosjeku platiti godišnje za studiranje u inostranstvu.