Danas sjednica na kojoj se raspravlja o legalnom radu studenata u BiH

Zastupnički dom FBiH danas odlučuje o dozvoli za rad studentima.


Ilustracija: STUDOMAT
Ilustracija: STUDOMAT

Za ponedjeljak, 22.04.2024. je najavljen nastavak desete redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, koja je prekinuta 4. marta, na kojoj su se trebali razmatrati Izmjene i dopune Zakona o radu kojima se dozvoljava rad studenata i Zakon o djelatnosti psihologa.

Tim povodom, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izrazio je nadanja da će se sjednica održati do kraja, te da će biti usvojena ta dva važna zakona, posebno dopuna Zakona o radu kojom se dozvoljava rad studentima jer je važno da izmijenjeni zakon stupi na snagu prije početka raspusta kako bi studenti mogli regularno sudjelovati na tržištu rada.

Delić je istaknuo kako ta dva zakona predstavljaju značajne iskorake u unaprjeđenju normativnih propisa u Federaciji, ali i najavu inovativnih pristupa ovog Ministarstva u reguliranju resornog zakonodavnog okvira.

Uskoro važna promjena za redovne studente u FBiH

Izmjena Zakona o radu kojom se dozvoljava rad studentima predstavlja značajan pomak u zaštiti prava studenata i reguliranju njihovih radnih odnosa, kao i doprinos razvoju zdrave ekonomije.

 – Ovaj zakon će omogućiti zaštitu studenata na tržištu rada, definirajući njihova prava i obveze, njihovu zaštitu na radu, kao i pravila koja se odnose na radne odnose tijekom studiranja. Donošenjem ovog Zakona osigurat će se veća sigurnost i pravna zaštita za studente koji rade tijekom školovanja, ali i omogućiti poslodavcima da lakše dolaze do rješenja u potrazi za radnicima, posebno za poslove koji ne zahtijevaju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. To će svakako utjecati i na veće poštivanje prava iz radno – pravnih odnosa i samim tim doprinijeti smanjenju sive ekonomije i proporcionalno tome rastu zdrave ekonomije zasnovane na poštivanju prava i obaveza prema poslodavcima, radnicima i prema državi, najavio je Delić.