Koalicija “Pod lupom”: Konkurs za angažovanje ‘istraživača/saradnika’

Koalicija za slobodne i poštene izbore 'Pod lupom' objavila je konkurs za angažovanje 'istraživača-saradnika' (7 pozicija) na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u periodu april - juni 2015. Istraživači/saradnici će biti dijelom radne grupe kojom rukovodi pravni savjetnik Koalicije.


koalicija pod lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore ‘Pod lupom’ objavila je konkurs za angažovanje ‘istraživača-saradnika’ (7 pozicija) na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u periodu april – juni 2015. Istraživači/saradnici će biti dijelom radne grupe kojom rukovodi pravni savjetnik Koalicije.

Koalicija ‘Pod lupom’ okuplja šest nevladinih organizacija iz BiH koje aktivnim zalaganjem i radom u oblasti izbora i izbornog zakonodavstva doprinose slobodnim, poštenim i demokratskim izborima, te unapređenju izbornog procesa.

Opis posla

Svrha formiranja radne grupe je preduzimanje istraživanja iz oblasti izbornih propisa zemalja članica OSCE-a, sa posebnim naglaskom na zemlje regiona, a u svjetlu preporuka Konačnog izvještaja Koalicije ‘Pod lupom’ o posmatranju predizbornog i izbornog razdoblja Opštih izbora 2014.

Očekivani proizvod rada grupe je definisanje najboljih praksi u prepoznatim prioritetnim oblastima izbornog zakonodavstva, njihovo objedinjavanje u jedan dokument, te ustupanje istraživanja javnosti i relevantnim institucijama. Angažman članova radne grupe je po ugovoru o djelu za koji je predviđena mjesečna naknada.

Dodatno, putni troškovi, troškovi noćenja, dnevnice za putovanja i telefonski troškovi će takođe biti pokriveni. Sedmično opterećenje članova radne grupe neće prelaziti 20 sati.

Od istraživača/saradnika se očekuje:

 • Prisustvo na inicijalnom sastanku radne grupe u glavnom uredu Koalicije u Sarajevu nakon formiranja radne grupe;
 • Prisustvo na mjesečnim sastancima radne grupe na lokaciji po dogovoru grupe;
 • Redovno učešće na sedmičnim sastancima grupe putem Skype-a;
 • Učešće na dodatnim sastancima po potrebi i dogovoru grupe i Koalicije;
 • Blagovremeno izvršavanje istraživačkih zadataka.

Pravni savjetnik Koalicije priprema i dostavlja članovima radne grupe materijale sa detaljnim uputama za rad.

Uslovi koje kandidati i kandidatkinje trebaju ispunjavati:

 • Završen fakultet ili studenti/ce završnih godina pravnog ili fakulteta političkih nauka;
 • Poželjno iskustvo/raniji angažman na projektima u vezi sa političkim uređenjem, izborima, iskustvo na posmatranju izbora, i sl.;
 • Poželjno iskustvo/raniji angažman u projektima istraživanja;
 • Izražen interes za unapređenje ličnih znanja o izbornom procesu;
 • Izražene analitičke sposobnosti i interes za istraživanja;
 • Spremnost na rad u timu, spremnost na putovanja unutar BiH;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (čitanje, pisanje, govor);
 • Odlično poznavanje rada na računaru i pristup internetu.

Prijave poslati do 30. marta na info@podlupom.org ili na adresu Koste Hermana 11, 71000 Sarajevo. Prijava treba sadržavati kopiju diplome, odnosno indeksa na kojoj se vide lični podaci i posljednji ovjereni semestar, detaljan CV i pismo motivacije (najviše 1 stranica teksta). Kandidati koji uđu u uži krug za izbor biće pozvani na intervju. Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu konkursa.

(STUDOMAT.ba)