Iako je svaki početak težak, studenti su najviše motivisani u prvoj godini fakulteta kada se tek po prvi put susreću sa fakultetskim obavezama. Da li zbog straha od nepoznatog ili zbog želje da ostave što bolji prvi utisak, motivacija za radom i spremanjem ispitnih obaveza je na visokom nivou. Međutim, određenom broju studenata se često desi da kasnije izgube želju za učenjem, da li zbog toga što se nisu prepoznali u određenoj materiji za koju su se odlučili ili smatraju da još uvijek ima vremena i da se studiranju još ne nazire kraj.

U nastavku je par savjeta o tome kako da ostanete i uvijek budete motivisani za učenje.