JP Autoceste FBiH: Konačna rang-lista dobitnika stipendija 2016/2017

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH objavilo je konačnu rang listu stipendista za akademsku 2016/2017. godinu.


jp autoceste federacije

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine, a u skladu sa Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2016. godinu, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su putem javnog oglasa provele postupak dodjele stipendija za akademsku 2016/2017. godinu redovnim i redovnim samofinancirajućim (redovni uz plaćanje) studentima Građevinskog fakulteta, Fakulteta prometa i komunikacija (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju, broj: 01-3742/16 od 09.11.2016. godine, ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

  • Građevinskog fakulteta,
  • Saobraćajnog fakulteta,
  • Elektrotehničkog fakulteta,
  • Mašinskog fakulteta.

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

  • Građevinskog fakulteta,
  • Saobraćajnog fakulteta,
  • Elektrotehničkog fakulteta,
  • Mašinskog fakulteta.

Odlukom je propisana visina mjesečne stipendije koju će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dodijeljivati za akademsku 2016/2017. godinu iznosi:

  • 100 KM za studente treće godine prvog ciklusa studija, do kraja prvog ciklusa i
  • 300 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija, do kraja drugog ciklusa.

Ukupan broj pristiglih prijava je 205. Komisija je napravila rang-listu uzimajući u obzir bodovanje kriterija utvrđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Konačnu listu studenata koji će dobivati stipendiju za akademsku 2016/2017. godinu od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar možete pogledati ovdje.

O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni.

Napominjemo da uz stipendiju JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar nije moguće primati drugu stipendiju o čemu će JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar izvršiti provjeru.

(STUDOMAT.ba)